Att bearbeta en text med frågor

Det finns mängder av sätt att bearbeta en text på. Den här gången var klassen uppdelad i två halvor. Jag hade ena halvan av klassen och min kollega hade den andra i klassrummet bredvid. Först fick eleverna läsa högt för varandra i par. När de flesta var klara samlades vi på mattan tillsammans. Jag läste högt och de följde med i texten. Ibland stannade jag till och bad en elev läsa en mening. När vi läst kapitlet samtalade vi om vad det handlade om för att sammanfatta vår förståelse för texten.

Jag berättade sedan att de ibland när vi läst en text får svara på frågor som jag har skrivit. Men den här gången behöver jag er hjälp. Jag har nämligen inga frågor! Jag behöver er hjälp att skriva frågor till kapitlet. Sedan kommer ni att få byta frågor med den andra halvklassen. Ni kommer alltså får svara på deras frågor och de kommer att få svara på era frågor!

Vi gick kort igenom att de kunde skriva olika sorters frågor – frågor där svaret stod i texten och frågor där man fick tänka efter mer själv. Vi kom på lite exempelfrågor tillsammans: “Vem är med i kapitlet?” “Vem är Pär?” “Varför går Axel in genom dörren?” “Skulle du våga gå in genom dörren?” “Var tror du Pär är?”.

Eleverna satte sig sedan i sina lärpar och började skriva frågor. När de hade skrivit en fråga klippte de ut den och skrev en ny. Hur ska vi göra när vi skriver tillsammans? Vi turas om att skriva, vi hjälper varandra, vi pratar lugnt och snällt.

Jag höll koll med min kollega hur långt de hade kommit och efter en stund samlade jag in frågorna och bytte med den andra halvklassen. Jag lät varje par dra en fråga. De läste den och diskuterade fram ett svar som de skrev ner på ett gemensamt papper. De räckte sedan upp handen varpå jag gick dit och de fick dra en ny fråga.

Eleverna turade om att dra frågan och skriva. Alla var aktiva och delaktiga. De tyckte det var spännande att se vilka frågor den andra gruppen hade kommit på och kommenterade när det var samma som de hade skrivit eller om frågan skilde sig åt. De upptäckte också lite stavfel och fel ordföljd, så nästa gång kanske vi lägger på ett moment där de får korrekturläsa ett annat pars frågor innan vi byter med den andra halvklassen. Det går även att lägga på andra moment – att sortera frågorna efter vilken typ av fråga de är (på raden, mellan raderna, bortom raderna), ta en fråga och komma på fler liknande men med olika formuleringar, hitta vilka av frågorna som går att använda till andra kapitel och böcker (och se om de andra kan skrivas om så att de blir mer allmänna).

Lämna ett svar