Hur börjar jag med Kooperativt lärande?

Här på bloggen finns en hel del inlägg om olika klassexempel, länkar till forskning och olika strategier och strukturer. I vår facebook-grupp finns också massa tips från andra lärare och hur de arbetar. Om du är sugen på att börja med kooperativt lärande men inte vet riktigt var du ska börja är detta inlägg för dig! Här kommer tips på hur du kan göra för att introducera kooperativt lärande i din grupp.

Det finns två saker du kan behöva tänka på när du börjar arbeta med Kooperativt lärande. Det är storleken på grupperna när du arbetar i par eller grupp-uppgifter och innehållet i det du undervisar. Men det viktigaste är att du börjar smått. Börja med enkla strukturer (exempelvis EPA, Turas omkamratrespons och Skriv, byt matcha) och korta par-uppgifter (där eleverna får turas om och dela på material) och bygg sedan vidare därifrån med längre uppgifter eller par som slås ihop.

Gruppstorlek

När du börjar arbeta utifrån samarbete rekommenderar vi att du inte direkt börjar sätta ihop grupper med 4 elever om du arbetar i låg och mellanstadiet. Vi rekommenderar att ni börjar med att sätta ihop eleverna i ett känt par, alltså i par tillsammans med någon som de känner sig bekväma med. Gå sedan vidare med slumpmässiga par där de får göra kortare övningar tillsammans. Sätt sedan ihop 2 par till en 4-grupp och prova strukturer som Mötas på mitten och Rondellen. Slutligen kan du skapa fasta lärgrupper om 4 elever. I dessa kan du fortsätta arbeta mycket i par med axelpar och ögonpar men också arbeta med roller när de jobbar alla 4 tillsammans. Detta finns det mer om i kapitel 16 i Grundbok i kooperativt lärande.

Strukturer och innehåll

När du introducerar en ny struktur är det bra att du först låter eleverna träna på formen. Alltså hur strukturen fungerar tillsammans med ett känt och intressant innehåll som skapar sug hos eleverna. Fortsätt använda strukturen med ett socialt innehåll, t ex frågor om intressen hos eleverna som de diskuterar. Gå sedan vidare med ett kunskapsinnehåll som de är bekanta med för att repetera och befäst saker som de har arbetat med tidigare. Därefter kan du använda nytt och intressant innehåll och diskutera och arbeta med något som de inte kan. Anledningen är både att skapa tilltro och tillit till varandra, att våga göra och säga fel och att du själv som lärare lär dig känna din grupp. Detta finns grundligt beskrivet i kapitel 19 i Grundbok i kooperativt lärande.

Få grupperna att fungera med grundprinciperna

För att arbeta kooperativt behöver du även få in grundprinciperna i arbetet. Många av strukturerna har redan några av principerna inbyggda. Detta gör att grupperna får tydliga ramar för hur samarbetet ska se ut och vad deras egen roll i arbetet är. Några enkla sätt att se till att alla elever gör det de ska är att:

 • Skapa korta gemensamma mål
  “Ni ska båda i paret kunna ……….. när lektionen är slut”
 • Se till att de tränar på en samarbetsfärdighet
  “Ni turas om: En i taget skriver…”
 • Se till att ett eget ansvar finns i uppgiften så att ingen kan glida med.
  “En av er i gruppen kommer att få svara/visa vad ni gjort, se till att ni båda kan!”
 • Utvärdera arbetet och ge feedback för fortsatta arbeten
  Ställ frågor som: “Hur gick det med målet? Kunde ni båda beskriva kunskapen?”
  Läraren ger feedback: “Jag såg att ni turades om att skriva i er grupp när ni… “

Mer om grundprinciperna finns i kapitel 9-14 i Grundbok i kooperativt lärande.

Det viktigaste är att

 • Kooperativt lärande kan inte ersätta ett spännande lektionsinnehåll. Ha ett intressant kunskapsinnehåll så kommer ni längre!
 • Börjar gärna smått med små korta samarbetsövningar i par.
 • Lyft goda exempel när du ser att eleverna gör rätt för att sprida detta i gruppen.
 • Fira framgångar tillsammans och förstärk klassen sammanhållning.
 • Låt det ta tid både för dig och eleverna, bli inte rädd om det inte fungerar direkt för dig och din grupp!
 • Skapa en positiv upplevelse av samarbete för både dig och eleverna, det är roligt att lära sig tillsammans!
 • Använd inte för många strukturer på en och samma lektion, allt på en lektion behöver inte vara kooperativt! Gör istället lite grann på varje lektion, så blir det en mer naturlig del av dagen.
 • Ha roligt, det är viktigt!
 • Våga prova, lyckas och misslyckas, gör om och prova igen!
 • Utvärdera och diskutera med elever och kollegor hur det går!

HÄR kan du läsa om de första stegen du och ditt arbetslag kan ta tillsammans för att komma igång med kooperativt lärande på er skola.

Mer om hur du börjar med kooperativt lärande kan du läsa i den blåa boken Grundbok i kooperativt lärande. Handboken Kooperativt lärande i praktiken ger dig verktyg, lektionsexempel, mallar, filmer och illustrationer för att direkt komma igång med kooperativt lärande i ditt klassrum.

En kommentar

Lämna ett svar