Struktur: Ställ en fråga

Ofta när vi som lärare presenterar nytt innehåll skapas det många frågor hos eleverna. Kanske hinner du gå igenom en eller två och säger sedan: “Nu måste vi gå vidare, ner med händerna”. Men varför inte använda dessa frågor för att än mer utveckla elevernas förståelse och skapa nya kunskaper i en gemenskap? I strukturen Ställ en fråga är det precis det man gör. Frågorna som eleverna har blir en källa till nya kunskaper för hela elevgruppen.

1. Klassen behandlar ett nytt område eller ny kunskap.
2. Eleverna skriver ner en fråga de undrar över eller något de inte förstår på en whiteboard eller papper.
3. Eleverna vandrar runt i klassrummet och ställer frågan till andra i klassen och besvarar frågor som andra har.
4. De frågor som ingen kan besvara ges till läraren för klassdiskussion.

För att behandla vidare kan man skriva flera svar från olika personer och sedan skriva ett nytt svar eller välja det bästa svaret efter övningen. Eleverna kan även gå tillbaka till en fyrgrupp och använda strukturen Rondellen där en och en går igenom sin fråga och sina svar för att sprida kunskapen vidare och träna på att berätta muntligt vad de lärt sig.

2 kommentarer

  • Ska prova den här strukturen i No framöver. Jag har testat både karusellen och inspiratören i matematik, jättebra övningar där elever lär av varandra och där läraren kan koppla uppgifter mot kunskapskrav och jämföra olika lösningar. Eleverna använder verkligen varandra som resurser och hjälper varandra i sina olika lärprocesser. Arbetar helt efter Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för att synliggöra lärandet och har gjort det i ca 1,5 år nu. I det arbetet passar era olika strukturer in så fantastiskt bra! Jag ser en tydlig resultatökning hos eleverna när de arbetar i par/grupp och hjälper varandra, så kul!

    • Kul Ewa! Skriv gärna hur det gick här eller på Facebook. Dylan William har skrivit en del om KL och tar mycket idéer därifrån. Många känner att de hittar teorin hos Dylan och metodiken med KL.

Lämna ett svar