Terminstart – Teambuilding

Då var vi igång igen. Vi arbetade hela förra terminen i samma lärgrupp och med samma axelkompis för att skapa trygghet och ett lugn i arbetet. Nu börjar vi vårterminen med att byta lärgrupper och axelkompisar.

Då får vi igen arbeta lite extra med gruppsammansvetsande övningar för att teamen ska bli bra. Vi började med övningen sant eller falskt där de fick skriva tre påståenden om sig själva. Två sanna och ett falskt.

Sen läste de upp påståenden för varandra och de som lyssnar ska tillsammans komma överens om vilket de tror är falskt. På detta vis lär de känna varandra lite mer.

Därefter skulle de diskutera vad som är viktigt för att arbetsteamen ska fungera bra ihop. Vi arbetade med strukturena EPA och mötas på mitten då de först fick tänka själva och skriva det på en lapp. Sen berätta för sin axelkompis och därefter sätta sin lapp på ett större papper. De läste upp sina tankar för gruppen. Tillsammans plockade de ut det som de tyckte var viktigt och skrev det i mitten. Här tränade vi på att skriva punktlista också.

Till sist renskrev de sina punkter på Ipad. Dessa punkter ska de klistra på baksidan av bordskortet så de kan titta på dem och påminnas.

Vidare har vi veckan även gjort en övning utifrån strukturen mina och dina ord. De skrev upp tio saker om sig själv under “mina ord”. Sen gick de runt och mötte kamrater som de berättade en sak om sig själv för. De skrev det kamraten sa under “dina ord”. Vi märkte att de gärna drog sig till de som de brukar prata med så vi bestämde att de skulle fråga fem killar och fem tjejer.

När alla hade fyllt sitt papper fick de berätta om en kamrat för klassen. Vi gjorde så att den som blev omnämnd fick läsa upp nästa kamrat. Man fick inte ta en kamrat som redan var nämnd för att alla skulle bli nämnda. Efteråt pratade vi om hur det känns att bli omnämnd. De var pirrigt men man blev glad sa de. Precis den känslan vill vi att alla ska känna varje dag. Nu har vi lyft känslan så nu arbetar vi vidare på detta.

Vårterminens tema är “Från istid till nutid”. Vi har pratat om istiden.

Här har axelkompisarna fått frågorna, “I den senaste istiden frös isen i 80000 år. Hur tjock tror ni isen var?” och “Varför blev det istider?”, att diskutera. Vi lyfte tankarna i helklass och resonerade kring vad de tänkte. Gissningen var att isen hade varit 1-20 m hög så de blev väldigt förvånande att den hade varit 3 000 m hög, ungefär som från skolan till St. Larsparken.

Vi arbetar vidare med spåren efter inlandsisen. Arbetsteamen fick ta reda på om var sitt spår. De läste i faktabok och på nätet. Som källspanare (som vi arbetade med i höstas) så vet de att man måste hitta flera källor för att komma närmast sanningen.

De skriver sen en förklaring på vad en rundhäll, isräfflor, rullstensås, jättegryta, morän, ändmorän och flyttblock är och hur de har uppstått.

 Här illustrerar vi en inlandsis och hur den drar med sig sten och grus.

Lämna ett svar