Sortering: Vintern

Vi har med våra ettor arbetat med vintern. Vi har pratat om vad som händer i naturen och om vad djuren gör. För att knyta ihop området valde jag att använda mig av strukturen Sortering  för att se vad eleverna fått med sig i arbetet. Då eleverna inte provat denna struktur visade jag tydligt hur den gick till med hjälp av 2 andra elever.

Jag delade in eleverna i grupper om 3. Varje grupp fick 3 färgade papper och ett kuvert med 9 bilder som skulle delas lika mellan eleverna. Jag valde bilder som kan tolkas på flera sätt för att skapa diskussioner i gruppen (ex. björn – den finns på vintern men vi ser den inte för den ligger i ide).

Den elev som var född först på året fick börja och visa en av sina bilder. Hen fick berätta vad det var och vad hen trodde, sedan fick kompisarna berätta vad de trodde. Därefter fick de komma överens om var de skulle placera bilden. La de bilden på det gröna papperet betydde det att den finns på vintern, på det gula att det kan finnas och på det röda att det inte finns.

DSC_1165

När en eller flera grupper var färdiga använde jag strukturen Switcheroo där två elever fick stanna vid sina papper och en elev fick besöka en ny grupp. De elever som stannade fick tillsammans berätta om varför de placerat bilderna som de gjort. Den eleven som gick iväg fick lyssna och ta med sig tankarna tillbaka till sin grupp.

Denna lektion gick bättre än väntat då jag inte träffat denna grupp elever mer än 3 gånger tidigare, så var orolig för att det inte skulle gå alls. En grupp fallerade tyvärr, men i övrigt så höll de andra grupperna. Med denna strukturkombination så var alla elever aktiva och samtliga gruppmedlemmar behövdes för att kunna genomföra uppdraget. När jag använde switcheroo så stärktes det egna ansvaret eftersom eleverna var tvungna att veta varför bilderna var placerade på ett visst sätt.  Eleverna fick även träna på turtagning som är en viktig samarbetsfärdighet.


Årskurs: 1
Antal elever:
 23
Tidsåtgång: ca 20 minuter

Lämna ett svar