Arbetsro och arbetsenergi – Del 2

Detta inlägg handlar om hur vi bygger förtroende i arbetsgrupperna och lärparen när vi arbetar med kooperativt lärande.

Lärgruppen och lärparen är oförändrade i en hel termin. När vi byter lärgrupper och lärpar arbetar vi med att skapa förtroende för varandra. Övningar vi jobbar med för att skapa trygghet är bl a mina och dina ord. De skriver upp tio saker om sig själv. Sen går de runt i klassrummet med handen upp. När de möter en kamrat gör de high five och berättar något om sig själv. De skriver ned det kompisen berättar om sig. För att undvika att de går till de som de brukar prata med, bestämde vi att de skulle fråga fem killar och fem tjejer. Nästa steg i övningen är en ”berättarkedja” där en elev läser upp vad en kamrat hade berättat. Den kamraten i sin tur  berättar om en annan osv. Efteråt pratar vi om hur det kändes att bli omnämnd. ”De var pirrigt men man blev glad”, sa de. Precis den känslan vill vi att alla ska känna varje dag, att få bli sedd.

Arbetet går vidare i arbetsgruppen med övningen sant eller falskt. De skriver tre påståenden om sig själva, två sanna och ett falskt. De läser upp påståenden för varandra i gruppen en i taget. De som lyssnar ska tillsammans komma överens om vilket de tror är falskt. Det gäller att vara klurig så det falska påståendet inte är uppenbart. På ett lustfyllt sätt lär de känna varandra lite mer.

När vi har gjort övningar i helklass och i arbetsgruppen så är det dags att göra en övning i sitt arbetspar. Den struktur vi använder oss av heter hitta likheter. De skriver ned saker om sig själv på en bingoplan. Sen läser de för varandra och de saker de har gemensamt kryssar de. Då får de syn på likheter och olikheter hos varandra.

När man skapat förtroende i arbetsgruppen och i arbetsparen är det dags att diskutera vad som är viktigt för att arbetsgruppen ska fungera bra ihop. Punkterna de ska fundera på är ordning, samarbete, samtalston, trivsel och arbetsro. Vi arbetar med strukturerna EPA och mötas på mitten. Först tänker de själva och skriver det på en postitlapp. Därefter berättar de för sin axelkompis, för att ventilera sina tankar med bara en lyssnare. De sätter sin lapp på ett större papper. En i taget läser de nu upp sina tankar för gruppen. Tillsammans plockar de ut det som de tycker är viktigt och skriver det i mitten. Till sist renskriver de sina punkter på iPad. Dessa punkter skrivs ut och klistras på baksidan av ett bordskort med gruppens namn så de finns aktuella hela tiden.

 

 

För att träna på dessa överenskommelser gör vi olika samarbetsövningar. Ett exempel: I sin lärgrupp ska de skapa något med t.ex majskuddar. Först ska de komma överens om vad, därefter skapa. De ska se till att alla är delaktiga och att alla ska komma till tals. Varje lärgrupp berättar vad de hade skapat, hur de hade arbetat, vad som hade fungerat bra om det var något de ska tänka på till nästa gång för att samarbetet ska gå ännu bättre. Grupperna får också berätta vilka tips de hade fått från de andra grupperna som de ska tänka på i framtiden.

Lämna ett svar