Pussel, roller, expertgrupper och Bingo – Bronsåldern

Vi har arbetat med forntiden ett tag. Då har vi använt oss av strukturen pussel. De arbetar i sina hemgrupper och tar reda på olika fakta om t.ex Bronsåldern.

I det arbete har vi använt oss av roller. De fick var sin roll som de fick ta ansvar för. En var skrivare och skrev faktatexten. Berättaren läste upp vad skrivaren skulle skriva. Kontrollanten såg till att all fakta kom med så inget missades och att meningarna blev läsbara som skrivaren skrev. Fokushållaren såg till att gruppen höll fokus så ingen svävade iväg och började prata om annat eller med andra.
De läser i olika böcker och på nätet och samlar fakta genom att svara på frågor och skriva om något de tyckte var intressant.
När de hade skrivit färdiga var och en så sammanställde de sina fakta till en gemensam faktaruta med hjälp av rollerna. För att hålla reda på sina roller fick de ett kort med en kort instruktion om rollen som de hade framför sig.
Det var ett väldigt koncentrerat arbete. Vi vuxna kunde gå runt i lugn och ro och lyssna på dem. De skötte arbetet superbra.
När de hade sammanställt sin fakta så splittrades hemgrupperna och bildade expertgrupper där en från varje hemgrupp träffades. Strukturen var att var och en berättade om sitt område. De andra lyssnade och ställde frågor. När de hade gått runt ett varv tog de ett varv till där de ställde frågor till gruppen på sitt område så att de som har lyssnat fick repetera och visa att de hade lyssnat och lärt sig något nytt.
Här kan ni se en film på hur de samtalar i en expertgrupp.
Hela arbetet avslutades med att befästa kunskapen med hjälp av strukturen bingo.
I rutorna skrev de ämnesspecifika ord för detta arbetsområdet.

De gick sen runt och frågade varandra om orden. De som kunde förklara fick sitt namn skrivet i den rutan. De fick bara skriva ett namn i rutan och inte ha samma namn i flera rutor. Det innebar att de måste prata med minst nio kamrater.

Lämna ett svar