Y-kort: rast

Vi jobbar en hel del med det sociala samspelet. För att förstå vad ett bra socialt samspel är så behöver man veta vad det innebär. Här strukturerar vi upp det genom att göra ett Y kort.

Vi arbetar med hur en bra rast är. Genom att rita ett stort Y på ett papper delar vi upp det i tre delar. I en del ska de skriva hur det ska höras när det är bra ute på rasten. I en annan hur det ser ut när det är bra på rasten och i tredje delen hur det känns när det är bra.

 Först fick de tänka själva och skriva det de tycket var viktigt i de olika delarna på en witheboard.

Sen sammanställde de i gruppen på ett gemensamt kort.

Till sist gjorde vi ett gemensamt i klassen utifrån det de hade kommit fram till i grupperna.

Nu sitter den på dörren ut till kapprummet så de blir påmind på väg ut och på väg in kan de ha den som checklista och tänka efter om rasten var så bra som vi önskar.

Läs mer på http://klassrumsglimtar.blogspot.se/

En kommentar

  • Så bra! Kommer nog bli ett av våra första Y-kort eftersom det är så konkret och vi kan använda det varje dag 👍

Lämna ett svar