Global Education med kooperativt lärande

Jag heter Maj Stoddard och har arbetat med kooperativt lärande och Global Education de senaste 20 åren. Under första hälften av nittiotalet bodde jag och min familj i Kalifornien. Där mötte jag både kooperativt lärande och Global Education i en fem-sexa på Skyline school i Solana Beach. Ansvarig för skolans Global program var Jackie Lawson. Hon kom senare till Sverige och utbildade fler lärare i Global Education och tematisk undervisning. Redan från början kändes det som om jag hade hittat hem. Det var det mest spännande jag sett göras i ett klassrum eller ens läst om vad gäller utbildning. Året i Kalifornien var den bästa fortbildning jag någonsin fått som lärare då jag hade möjlighet att vara föräldravolontär i min sons klassrum.

Väl hemma i Sverige började vi på min skola att utveckla undervisningen med Global Education som ledstjärna. Vi föll handlöst och helhjärtat för ett förhållningssätt som stärker och bygger relationer i klassrummet och möjliggör för eleverna att förstå länkarna mellan sina egna liv och andras liv runt om i världen. Vi tränade våra elever i det som då kallades samarbetsinlärning (kooperativt lärande) och såg hur en gemenskap växte fram och hur engagemang och kunskap stärktes när eleverna arbetade tillsammans mot gemensamma mål i små grupper.

Eleverna lärde sig mer. De hade roligt. De var inte stressade. De gillade varandra och skolan. De hjälpte varandra. De engagerade sig i varandra och i sin omvärld. De fick en anknytning till världen och en insikt om att de kunde påverka. Några citat från elever:

”Tack för alla roliga dagar i skolan där ett nytt äventyr alltid väntade runt nästa knut.”
”Vår klass är som vår andra familj, man har en familj hemma och så en i skolan”
”Det är roligt, det verkar som att vi leker, men vi lär oss en massa saker hela tiden.”

Och så här har det fortsatt genom åren. De integrerade teman vi utvecklade tillsammans bygger på grundstenarna i Global Education. Det här är vår version inspirerad av Global Program på Skyline school:

Ämnesintergrering

Kunskap ingår alltid i ett sammanhang. Integrering är att göra meningsfulla kopplingar i inlärningen så att eleverna ser de naturliga sambanden och sammanhangen i den kunskap de utvecklar och förvärvar. Vi behöver matematik för att arbeta med naturvetenskap, vetenskap styr historien, vi behöver känna till historia för att förstå vår nutid och vi behöver kunna läsa för att lära oss om den värld vi lever i. Integrering handlar om att hitta en väg för eleverna att kunna se hur allt hänger ihop och hur vi alla hör ihop med varandra, i klassrummet, i vårt samhälle, lokalt och globalt.

Vi skapar övergripande teman runt teknik och NO- och SO-ämnen. Temat och ämnesinnehållet integreras med svenska, matematik och engelska. Eleverna arbetar i stabila lärgrupper som håller ihop under hela temat och får tilldelade roller som ska stärka dem att samarbeta och utveckla kunskaper.

Tyvärr har det blivit svårare, som alla lärare nog vet, att få tiden att räcka till för att skapa nytt, när kraven på dokumentation och olika prov tar mer tid än själva planeringen för undervisningen. Jag ser en återgång till att man separerar både elever och ämnen från varandra. Idag är skolan styrd på ett sätt som har tvingat isär de olika ämnena. Matematik, språk, historia och vetenskap presenteras och studeras utan att eleverna får se hur de hör ihop med varandra. Lärare som är pressade av dokumentation, iup:er, åtgärdsprogram, bedömningar och betyg väljer att arbeta som ämneslärare även på mellanstadiet. Om man då inte har ett nära samarbete i arbetslaget förlorar man möjligheterna till det integrerade arbetssättet. Men vi förlorar mer ändå:

”En tredje myt om utbildning är att vi kan sammanföra det vi plockat isär. Jag syftar på den moderna kursplanen. Vi har fragmenterat världen i små bitar kallad discipliner och underdiscipliner, hermetiskt stängda från varandra. Resultatet efter 12 eller 16 eller 20 års utbildning är att de flesta tar examen utan att ha fått en känsla för hur saker och ting hänger ihop. De personliga konsekvenserna liksom de för planeten är stora. Vi producerar till exempel ekonomer som saknar den mest rudimentära förståelsen för ekologi och termodynamik.” David Orr ”Earth in Mind” 2004 (min översättning)

Simuleringar

Elever arbetar i lärgrupper (vi kallade dem samarbetsteam) med olika uppdrag som är en slags modeller av verkligheten. Samtidigt läser vi böcker som berör det övergripande temat. Det finns en kraft i det här deltagaraktiva och upplevelsebaserade sättet, det är spännande och det motiverar till att inhämta kunskap. Vare sig man är ett team av utsända världsreportrar, medlemmar i en detektivbyrå, ett byggföretag eller ett backlag på 1600-talet är det självklart att gruppen hjälper alla medlemmar att nå de gemensamma målen, eftersom arbetet sker i kooperativa grupper.

http://worldschildrensprize.org/theglobaltrip finns ”Den Globala resan”, där elevteam får ansöka om att få jobb som reportrar. Ett uppdrag som vi först utvecklade på vår skola.

”Jag har försökt visa hur skolan skulle kunna anknyta till livet så att barnens erfarenhet på ett välbekant och alldagligt sätt överförs och kommer till användning i skolan och så att det som barnen lär sig i skolan förs tillbaka och tillämpas i vardagslivet och gör skolan till något organiskt helt i stället för ett hopkok av isolerade delar. Isoleringen i studierna såväl som i de olika delarna i skolsystemet försvinner. Erfarenhet har sina geografiska aspekter, sina artistiska, litterära, vetenskapliga och historiska sidor. Allt studium uppstår ur olika aspekter på denna enda jord och detta enda liv som levs på den. Vi har inte en serie olika världar, en matematisk, en annan fysisk, en annan historisk och så vidare. Vi skulle inte kunna leva vidare i någon av dem tagen för sig. Vi lever i en värld där alla sidor går in i varandra.” John Dewey The school and society 1899- 1901

Simulering

Elever bygger en bro

Samhällsanknytning

Global Education innebär att eleverna får lära om de frågor och problem som skär tvärsöver nationsgränser och om det inbördes beroendet av olika system – ekologiska, kulturella, ekonomiska, politiska och tekniska. Global Education innebär perspektivtagande – att kunna se med andra människors ögon och därmed få insikt om att medan individer och grupper kan se livet på olika sätt har vi också alla gemensamma behov och önskningar.

En viktig del har varit arbetet med World’s Children’s Prize. Det är ett utbildnings- och upplevelseprogram för barn i hela världen, som länkar barn till barn och ger hopp om en bättre värld. Genom WCP-programmet utbildas och stärks barn till förändringsskapare som står upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. http://worldschildrensprize.org/

”Global education is a commitment to educating each and everyone of us members of the human family, to learn from each other, to share the one and only planet earth we live in and help sustain and nurture a quality of life that is humanely possible now in the 21st century.” Estela Matriona World Council for Curriculum Conference

Kooperativt lärande

Global Education skulle inte fungera utan kooperativt lärande. Genom hela livet behöver vi redskap för att kunna förstå, kommunicera, lyssna på och samarbeta med andra människor för att uppnå egna som gemensamma mål. Det gäller i skolan, i arbetslivet och i högsta grad i vårt alltmer mångkulturella samhälle, lokalt som på global nivå. Träningen för detta måste börja där vi befinner oss. För eleverna betyder det att vi behöver börja i klassrummet med kompisen bredvid. Det här vet vi: När vi aktiverar elever som läranderesurser för varandra och samtidigt lär ut samarbetsfärdigheter ökar möjligheterna för alla elever att nå högre resultat. Dessutom är det roligare!

Ett stort och varmt tack till er som driver den här bloggen, till er som sett till att det finns böcker på svenska, till alla som håller kurser och till alla lärare runt om i Sverige som har fattat det fantastiska med KL och som alla håller på att sätta KL på den svenska kartan!

“If you want to increase academic integration and achievement, give students friends.” Johnson & Johnson (Professorer och KL-inspiratörer i över 50 år)

Om ni är intresserade att kontakta mig kan ni kommentera eller skicka ett mail till mig på maj.stoddard@gmail.com.

En kommentar

  • Tor Backmann

    Att som utomstående lärare få komma in i Majs klassrum och se hur hon och eleverna arbetade var ett minne för livet. Jag önskade att jag kunde vrida tiden tillbaka och själv få vara elev och ta del av detta arbetssätt och denna gemenskap.
    Tor B.

Lämna ett svar