Nya roller: Spionen och reportern

När vi arbetar med våra teman så gör vi det i våra arbetsgrupper. Vi använder då oss av roller för att aktivera alla i arbetet och för att alla ska ta ansvar för sitt arbete. Rollerna skapar en tydlighet i grupparbetet, om de används rätt och är sammanlänkade med innehållet stödjer de grupperna att arbeta mer effektivt tillsammans. Glöm inte att alltid utvärdera hur rollerna använts i grupperna så att eleverna utvecklar en förståelse för vad de ger det gemensamma lärandet!

Här använder oss av rollen “Berättaren” som läser för gruppen.

Med hjälp av en sexfältare samlar de fakta om Malmö. Den fick de leta efter via texter i böcker och på nätet.

I arbetet använde vi oss av rollerna sekreterare som skriver åt gruppen, berättaren som berättar vad sekreteraren ska skriva, kontrollanten som hjälper berättaren så hen får med det som är viktigt och sekreteraren med formuleringar, och fokushållaren som ser till att gruppen håller fokus på arbetet och att arbetet går framåt.

Vi la till två nya roller denna gång. Det är “spionen” och “reportern. När grupperna har arbetat en stund går spionen runt och tittar på vad de andra skriver om och tar med idéer till sin grupp. Lite senare i arbetet går reportern till andra grupper för att få mer information om en specifik fakta som gruppen bestämt att de behöver. Vi tränade på att säga “Får jag se vad ni har skrivit om…?” “Javisst varsågod och titta”

Efter arbetet utvärderade vi de nya rollerna. Något som jag rekommenderar att ni alltid gör! Eleverna tyckte rollerna var bra “för då fick man hjälp med sitt arbete”. Några visste inte vad de egentligen tyckte om det för de ville ha det de hade skrivit som sitt arbete, men när vi hade pratat om det så höll de med om att det var bra för lärandet. Jag drog en parallell: tänk om jag som vet en hel del skulle hålla kunskapen för mig själv som lärare. Det hade ju inte fungerat så bra i skolan! Då förstod eleverna vinsten med att dela med sig och att vi inte konkurrerar om kunskap. Kunskapen är nämligen till för alla!

Lämna ett svar