Strategi Roller: Reportern & Spionen

Att använda roller vid grupparbete är ett effektivt sätt att strukturera samarbete. Rollerna som används ska gärna vara sammanlänkade, dvs att de behöver varandra för att slutföra en uppgift och vara relevanta i situationen och med innehållet. Två roller som vi provat på utbildningar och med elever är rollerna Spion och Reporter. Här beskrivs hur dessa kan användas.

Det är viktigt att gruppen i förväg får diskutera hur reportern eller spionen ska användas för att förstärka gruppens autonomi och känsla av gruppidentitet. Exempelvis kan gruppen komma överens om frågor som reportern ska ställa eller specifika detaljer som spionen ska titta på hos andra grupper. Det är även av vikt att gruppen får reflektera efter rollerna använts hur de stöttat gruppen att nå sitt gemensamma mål och därmed utveckla sitt gemensamma arbete.

Reporter

Relaterad bild

Reportern går till andra grupper och ställer specifika frågor för att kunna ta till sin grupp och utveckla arbetet.
Spion

Bildresultat för female spy

Spionen smyger omkring och tittar på andras lösningar och delger vad de sett med sin grupp.

Exempel för användning

  1. Elever arbetar i befintliga grupper eller läraren skapar grupper om 2-5 elever.
  2. Grupperna får ett gemensamt mål; ex. “Vi ska alla i gruppen kunna beskriva vad som utmärker järnåldern”.
  3. Läraren delar ut material, uppgifter eller har genomgång.
  4. Läraren introducerar en roll; ex Reportern och beskriver hur den kan användas och vilka elever i varje grupp som ska inneha rollen.
  5. Eleverna börjar arbeta, vid ett lämpligt tillfälle får grupperna en instruktion: “Nu ska reportern användas, planera i er grupp vilka frågor ni kan ställa till andra grupper. Varsågoda att planera!”
  6. Grupperna planerar vilka frågor som är viktiga för dem att få besvarade. Reportern förbereds att ställa frågor till andra.
  7. Reportern går till olika grupper och ställer sina frågor, efter en stund återvänder reportern till sin grupp.
  8. Gruppen får ny information av Reportern. Gruppen fortsätter med sitt arbete och försöker uppnå sitt gemensamma mål.
  9. Vid lämpligt tillfälle får grupperna tillsammans reflektera kring hur rollen användes och om den stöttade dem att uppnå det gemensamma målet.

Här är ett exempel när Mette använde dessa roller vid en grupp-uppgift!

En kommentar

Lämna ett svar