Kooperativ fyrfältare: Träd

I det centrala innehållet i NO-ämnena i lågstadiet står det att eleverna ska känna till några djur och växter i närmiljön samt hur de kan sorteras och artbestämmas. Tidigare har vi varit ute och gjort fältstudier. Under dagens lektion fokuserade vi på växter i närmiljön, närmare bestämt träd. För att slippa att jag skulle gå igenom olika träd och kännetecken fick eleverna ta reda på fakta om just sin grupps träd och sprida det till klasskamraterna enligt strukturen kooperativ fyrfältare.

Jag delade in eleverna i grupper om ca 4 elever. Totalt hade jag 5 grupper som fick varsitt träd att ta reda på fakta om. Varje grupp fick ett papper med en faktatext om sitt träd, och två papper med bilder kopplade till faktatexten. De fick också varsin fyrfältare.

Instruktionerna till grupperna var: sitt nära varandra, lyssna på den som läser, fyll i en ruta åt gången och se till att alla förstår.

Jag utsåg en elev per grupp till berättare – den som läste faktatexten för de andra i gruppen. Eleverna satte igång att läsa för sina gruppkompisar.

Därefter började de fylla i fyrfältaren. Under flera tillfällen pausade jag arbetet och lyfte goda exempel på samarbete som jag såg:

– Titta på den här gruppen, ser ni hur de lutar sig mot varandra?
– Jag hörde precis denna grupp ge komplimanger till varandra!
– I denna grupp hörde jag att de kontrollerade om alla hade skrivit!
– Jag ser att denna grupp hjälper varandra med stavningen!

DSC_1677

När alla grupper var färdiga med sina fyrfältare pausade jag arbetet. Jag bad eleverna tacka varandra med high fives samt säga bra jobbat till varandra. Därefter var det dags för kunskapsspridningen. På varje fyrfältare hade jag målat en kvadrat, en röd, blå, orange eller rosa. De 4 färgerna fanns representerade i varje grupp, så jag bad alla röda kvadrater att samlas i ett hörn, alla blå i ett annat, alla orangea i ett tredje och alla rosa i det sista.

I de nu nya gruppkonstellationerna fanns alla träd representerade och eleverna fick presentera sitt träd för resten av sina kamrater.

DSC_1681

Denna lektion genomförde jag i årskurs 1 och allt tog ungefär 1 timma att genomföra.

Lämna ett svar