Mattepoker

Mattepoker är ett roligt sätt att repetera kunskaper där eleverna tydligt upplever och ser att det lönar sig att vara noggrann, kontrollera sitt gemensamma svar och lyssna på varandra i gruppen. Övningen kan göras med alla typer av frågor och i alla ämnen. Reglerna är enkla. Alla grupper börjar på 31 poäng. Inför varje ny fråga får de välja hur mycket de satsar men som mest hälften av den poäng de har. Om de svarar fel svar får de subtrahera det de satsat från sina poäng, om de svarar rätt så adderar de det de satsade. För att göra övningen mer kooperativ kan roller såsom poängansvarig, sekreterare och uppmuntrare delas ut. Läraren kan även numrera eleverna och slumpa vem som visar gruppens svar till läraren.

  • Läraren ger en förvarning om temat kring frågan som kommer, grupperna satsar sina poäng. 
  • Den som är poängansvarig skriver ner vad gruppen satsar.
  • Läraren ställer frågan.
  • Eleverna kör Huvuden ihop i sina grupper och kommer fram till ett svar.
  • Sekreteraren skriver ner gruppens svar på en lapp. En elev i varje grupp går fram och visar gruppens svar till läraren. Vid rätt svar får gruppen addera sina satsade poäng. Vid fel svar förlorar gruppen satsade poäng.
  • Uppmuntraren kan vifta med en grupp-flagga eller sätta igång en grupphighfive vid rätt svar.
  • Avsluta på lämplig maxpoäng eller tills en grupp når exakt 100 poäng.

Lämna ett svar