Struktur: Skicka ett problem

Strukturen Skicka ett problem kan användas för att få grupper att repetera innehåll, diskutera frågor och dela med sig av tips och idéer. Den fungerar lika bra på lågstadiet som på gymnasiet och på arbetslagsmötet. Det är ett fantastiskt sätt att skapa elevaktivitet och sätter elevernas egna lösningar i centrum hela vägen samt synliggör det sociokulturella lärandet där eleverna utvecklas av varandras tankar.

Steg 1:

 • Dela in eleverna i grupper om 4.
 • Berätta temat för uppgiften (ett tema eleverna har arbetat med).
 • Eleverna skriver ner en fråga kring temat på ett kort.
 • Eleverna går varvet runt och läser sin fråga. Gruppen diskuterar fram ett svar på frågan. Om de är överens skriver de ner svaret på baksidan. Om de inte kan komma fram till ett svar formulerar de om frågan tills de kan svara på den.
 • Gruppen skriver ett F på den sidan av korten frågan står på och ett S på den sidan svaret står på.

Steg 2:

 • Varje grupp skickar nu sina fyra frågor till en annan grupp.
 • Gruppmedlemmarna tar en fråga var och en av dem läser sin fråga.
 • Gruppen diskuterar frågan (här kan olika strukturer användas, exempelvis Talkort, Brainstorm, Mötas på mitten, Rondellen). De vänder sedan på kortet och ser vad den första gruppen skrev för svar. De diskuterar om de håller med om svaret.
 • Om de håller med fortsätter de till nästa kort. Om de inte håller med skriver de sin förklaring under den första gruppens förklaring.
 • De gör så med alla fyra korten.
 • Korten kan sedan skickas till ytterligare grupper.
 • Till sist skickas korten tillbaka till den grupp som skrev dem. Grupperna kan då se om något av deras svar förtydligades av de andra grupperna.

Variant 1

En variant på strukturen låter eleverna diskutera verkliga problem som inte har givna svar. Det kan exempelvis vara sociala frågor eller något gruppen vill ha hjälp med.

 • Varje grupp diskuterar och väljer en fråga eller ett problem som de vill ha svar på eller få hjälp med. De skriver ner denna fråga på ett papper som läggs längst fram i en plastficka.
 • Grupperna byter fråga med varandra. Grupperna diskuterar frågan de fått, exempelvis med någon av strukturerna nämnda ovan. De skriver ner sina förslag på lösningar, tips och idéer på ett papper som de sedan lägger i plastfickan bakom frågan.
 • Grupperna byter frågor igen. De diskuterar sin nya fråga, utan att titta på svaren från den föregående gruppen, och lägger in sina svar i plastfickan.
 • Frågorna cirkulerar tills de kommer till den sista gruppen. Den sista gruppen som har en fråga läser alla förslag och tips de föregående grupperna har skrivit. Gruppen diskuterar förslagen och sammanställer dem på en lista med de bästa tipsen först. De redovisar sedan de olika svaren för gruppen som ställde frågan.
 • Grupperna får därefter sin egen fråga och listan med förslag och tips.

Variant 2

En enklare variant är att varje grupp kommer på en fråga som skickas till en annan grupp. Den gruppen brainstormar idéer som sedan skickas tillbaka till den första gruppen.

think-elec.jpg

 

2 kommentarer

Lämna ett svar