Höstens föreläsningar och kurser

Vad är bättre än engagerade lärare som diskuterar, funderar och reflekterar kring undervisning tillsammans? Det finns så många lärare runt om i landet som gör så mycket fantastiskt för och med sina elever. Tillsammans kan vi mer! Vi som driver den här bloggen brinner för att skapa arenor där lärare får möjlighet att lära av och med varandra, precis som vi vill att våra elever ska lära av och med varandra. Under läsåret 17/18 fick vi möjlighet att genomföra ett antal kurser och föreläsningar runt om i Sverige. Det var fantastiskt att få träffa alla lärare och höra om vad som driver er. Det finns ett intresse för kooperativt lärande runt om i hela landet och många lärare och skolor använder det för att skapa elevaktivitet, delaktighet, motivation, goda relationer och höjda studieresultat. Nu i höst har vi glädjen att erbjud fler möjligheter att delta på föreläsningar och kurser i kooperativt lärande. Vi hoppas att få träffa många av er! Prata gärna med oss på facebook eller kom fram efter våra föreläsningar och kurser och berätta om vad du brinner för!

Höstens föreläsningar

Under hösten har vi tre kvällsföreläsningar inplanerade. Det finns fortfarande plats på dessa. Föreläsningen ger in inblick i vad kooperativt lärande är och ger praktiska tips kring hur man kan börja. Det är en inspirationsföreläsning som syftar till att skapa intresse och ge en första ingång in i kooperativt lärande. BOKA HÄR

Göteborg: 2018-08-29, 17.30 – 20.30 

Stockholm: 2018-09-03, 17.30 – 20.30 

Malmö: 2018-09-17, 17.30 – 20.30

Screenshot (6)

Höstens kurser

Tvådagarskurserna riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasiet, specialpedagoger och fritidspedagoger. Kurserna ger en gedigen kunskap kring hur och varför kooperativt lärande fungerar och ger verktyg för att använda det i undervisningen. Vi har åtta kurstillfällen under hösten. Stockholm och Göteborg är fullbokat. Kursen i Malmö har några få platser kvar. Till kurserna i Umeå, Sundvall, Västerås och Jönköping finns det fortfarande många platser. BOKA HÄR

För dig som redan gått kursen finns det en fortsättningskurs i Stockholm den 24-25 oktober. Denna kurs hjälper dig att ta nästa steg och ger dig verktyg för att stötta kollegor att börja med kooperativt lärande. Det finns ett fåtal platser kvar på denna. BOKA HÄR

Screenshot (4)Screenshot (5)

 

 

Lämna ett svar