Exit-ticket: Minuten

Minuten är ett sätt att reflektera kring vad man tar med sig från en lektion. Att regelbundet fundera över sin lärandeprocess utvecklar elevernas förmåga till metakognition. Det är också kul! Det som skrivs kan användas som feedback till läraren, som diskussionsunderlag eller för en reflektion kring sin egen lärprocess. Övningen ska genomföras på en minut och innefattar tre frågor. Eleverna skriver så mycket de vill och hinner under minuten.

Förberedd papperslappar eller förtryckta kort. Här är en mall jag har använt.

Eleverna ska på ett papper eller med mallen ovan svara på:

  1. Vad tyckte du var det viktigaste du lärde dig?
  2. Vad var mest förvirrande eller svårt att förstå?
  3. Vad har du för frågor kvar om det vi lärt oss?

Eleverna har därefter en minut på sig för att skriva ner ett svar. Svaren kan sedan delas via en struktur, exempelvis Berätta mera. Klassen kan även sammanfatta tillsammans vad de lärt sig och vad de tyckte var mest förvirrande.

Ett tips är att innan lektionen säga till dem att de ska göra Minuten eller besvara dessa frågor efter lektionens slut. Det gör dem mer alerta från början!

Lämna ett svar