Mina ord, dina ord: Kroppen

Under denna termin kommer vi att arbeta med kropp och hälsa under våra NO-lektioner. För att starta upp temat använde vi oss av strukturen Mina ord, dina ord. Denna grupp har inte tidigare provat strukturen, så jag förklarade inte hela strukturen på en gång utan jag började enbart med instruktionen att skriva namnet på några yttre kroppsdelar (kroppsdelar man kan se med eller utan kläder) under rubriken “mina ord”. Eleverna fick själva fundera på vilka yttre kroppsdelar de kunde namnet på. Under tiden eleverna skrev gick jag runt och tittade så att alla kommit igång och när de flesta elever samlat flera ord stoppade jag skrivandet.

Eleverna fick då nästa instruktion. Denna instruktion valde jag att berätta samtidigt som jag visade tillsammans med en elev. Eleverna skulle gå lugnt i klassrummet med uppsträckt hand för att hitta en ledig kompis. När de hittade en kompis skulle de göra high five och sedan jämföra sina listor och hitta ett ord som kompisen hade som en själv inte hade. Detta ord skulle de skriva under rubriken “dina ord”. Jag ställde också frågor till eleverna som “vad tror ni man gör om man bara har samma ord?” och “hur gör man om bara en kompis hittar ett ord?”. Jag förtydligade också att man endast fick ta ett ord från varje kompis. Därefter satte jag igång eleverna.

Detta gick över förväntan, eleverna gick lugnt runt och hittade kompisar. Jag fick någon gång förtydliga att de behöver hjälpa varandra med stavning om det är någon som inte vet. Men på det hela så gick det bra, alla elever kunde komplettera sin lista med flera nya ord.

När de flesta lyckats fylla sina listor avslutade jag och samlade gruppen på mattan. Där lyfte vi några av orden de hittat. Slutligen använde vi oss av orden för att hitta på en egen “huvud, axlar, knä och tå”.

Lämna ett svar