Roller och Karusellen: Valet

Jag har arbetat som lärare i ca 15 år. De senaste 6 åren har jag arbetat på en mångkulturell skola med många nyanlända elever. Jag har just nu en klass 3 och har jobbat med Kooperativt Lärande i klassen i 1 ½ år. Vi är tre stycken treor på skolan och vi jobbar tätt ihop.
Efter diskussioner i arbetslaget om hur vi skulle ta upp Valet 2018 och vad vi skulle fokusera på, valde vi att utgå från elevernas nyfikenhet och vad de ville lära sig om valet. Fokus blev därför på hur demokrati och fria val fungerar och eleverna fick skapa partier utifrån superkrafter.

Arbetet lades upp på det här sättet:

1. EPA för att ta reda på elevernas förkunskaper.
2. Titta på filmer om demokrati och diktatur för att fördjupa kunskaperna och för att se vad eleverna var nyfikna på.
3. Arbete i grupper där eleverna skulle skapa partiprogram utifrån en superkraft och lista sin superkrafts fördelar. Här tilldelades eleverna olika Roller.
4. Presentation av de olika superkrafternas fördelar i helklass.
5. Grupperna fick hitta nackdelar som motargument till superkrafternas fördelar. Här använde vi oss av en något förkortad variant av Karusellen.
6. Debatt kring fördelarna och nackdelarna.
7. Val!

Efter en runda med strukturen EPA för att ta reda på förkunskaper och efter att ha tittat på Lilla Aktuellt och lärt oss om demokrati/diktatur, visade det sig att eleverna var väldigt intresserade av hur det här med demokrati, fria val och partier fungerar.

Tillsammans med mina kollegor samlade vi alla våra 3:or och delade in dem i åtta grupper. Vanligtvis när vi arbetar med grupper i klassen, använder vi oss av våra hemgrupper, men eftersom vi denna gång valde att samla alla tre klasserna, lottades grupperna ihop.
Varje grupp skulle bilda ett parti, som fick vars en superkraft att bygga sitt parti kring. Vi använde oss av Superhjälparnas material. Det fanns dock bara sju superkrafter, så vår åttonde grupp fick hitta på sin egen superkraft.
Gruppens uppgift var att tillsammans skapa sitt partiprogram, d v s komma på 5 fördelar med sin superkraft, och sedan presentera dessa fördelar för de andra partierna.

För att eleverna skulle få bättre förståelse för hur arbetet i ett parti kan se ut använde vi oss av strategin Roller. 3 gruppmedlemmar tilldelades styrda roller, ordfördelare, sekreterare och fokushållare. Resterande fick inga styrda roller utan var “partimedlemmar” som alla skulle ge sina förslag till partiprogrammet.

När alla partiprogram var färdiga presenterade grupperna dem inför alla de andra. Vi pedagoger förklarade för de som lyssnade att det var viktigt att de lyssnade noga på sina kamrater, för i nästa steg i arbetet skulle de få utmana sina partirivaler.

I nästa steg i arbetet använde vi oss av strukturen Karusellen. Varje grupp fick gå till ett bord där någon annan grupps partiprogram med fördelar låg. Uppgiften för gruppen vid bordet var nu att läsa igenom programmet igen och sedan hitta på ett motargument, en nackdel, till fördelarna och skriva upp detta på en miniwhiteboard. Sedan gick man vidare till en annan grupps bord för att komma på en nackdel till den gruppens superkraft.
Eftersom vi hade åtta grupper, men varje grupp bara hade skrivit fem fördelar i sitt partiprogram, valde vi att korta ner Karusellen, detta för att nackdelarna inte skulle bli fler än fördelarna. Därför fick varje grupp bara gå till tre andra gruppers bord, istället för till alla andra bord. På så sätt fick alla partier tre nackdelar till sina fem fördelar.

IMG_0392

När detta var klart fick partierna igen komma fram ett i taget och bemöta de nackdelar som kommit fram, i en liten debatt. Här visade eleverna verkligen prov på att de förstått vad det hela handlade om. De som framförde nackdelar gjorde det på ett konstruktivt och tydligt sätt och de som skulle försvara sina fördelar gjorde det på ett klart och utförligt sätt. Allt sammanfattades i en tabell på tavlan.

IMG_0389

Vi avslutade det hela med att ha ett Val, där varje elev fick gå undan, kryssa i sin röstsedel och lämna in den.

IMG_0402

På det stora hela är jag mycket nöjd med hur arbetet gick. Eleverna var engagerade, de lyssnade på varandra och kom med konstruktiva tankar både under arbetet med att hitta fördelar och även under debatten.
Jag märkte dock att gruppsammansättningen är otroligt viktig för hur arbetet ska gå. Eftersom vi lottade ihop grupperna, hade vi inte riktigt kontroll på hur grupperna skulle bli. Någon grupp fungerade bättre än förväntat, medans en annan grupp inte riktigt fungerade som önskat, trots att vi försökte styra upp det med Roller. Att lägga tid på fungerande grupper innan arbetet startar ger väldigt mycket tillbaka under arbetets gång!

Lämna ett svar