Berättande text

Vi är tre grundskollärare på Stora Hammars skola i Höllviken, Anne, Diana och Sara, som arbetar med kooperativt lärande. Vi arbetar tillsammans i en årskurs 3 med 60 st elever.
Under hösten i år 1 började vi arbeta med kooperativt lärande i ett försök att hitta ett arbetssätt som engagerade alla elever och där vi pedagoger kände att vi hann se alla elever och deras kunskapsutveckling. Vi startade med att prova enstaka kooperativa strukturer och snabbt insåg vi att detta arbetssätt gynnade våra elevers engagemang, ansvarstagande och delaktighet. Vi kände även att detta förhållningssätt skapade trygghet i gruppen och gynnade den sociala utvecklingen, vilket var extra viktigt för oss då vi tog emot en så stor elevgrupp.
Detta ledde till att vi för 1,5 år sedan övergick till att arbeta helt enligt det kooperativa förhållningssättet. Dvs att vår pedagogiska grundplaneringen alltid bygger på det kooperativa tänket.
Möbleringen i klassrummet utgår även den ifrån det kooperativa lärandet där eleverna sitter i grupper om 4-5 st, som vi kallar team. I dessa team sitter eleverna under den period ett tema varar. Tillsammans bildar axelkompisarna ett lärpar. Vid varje nytt tema och när nya team bildas, lägger vi alltid första veckan på teambuilding. Dvs att eleverna lär känna sina nya teamkamrater med syftet att skapa trygghet och en vi-känsla.

Igår återupptog vi arbetet med berättande text från år 2.

Vi la upp arbetet så här:

 1. Repetition av hur en berättande text är uppbyggd
 2. Bildanalys med hjälp strukturen mötas på mitten för att komma fram till en gemensam handling i teamen.
 3. Lärparen skriver en gemensam berättande text utifrån teamets handling. (hit kom vi under första lektionspasset)
 4. Bearbeta och redigera texterna med hjälp av ny information samt feedback och feedforward.

Vi började med att repetera hur en berättande text är uppbyggd med hjälp av vår genreplansch samt vår texthand om berättande text. Därefter fick barnen titta på en bild på smartboarden. Med hjälp av strukturen Mötas på mitten fick eleverna nu göra en bildanalys med frågeställningen “Vilken handling kan min berättande text ha utifrån denna bild?” De fick först fundera själva under 10 minuter och skriva förslag på handling i sin ruta.

 

 


När tiden var ute fick alla i teamet berätta sitt förslag och sin handling för kompisarna. Under ytterligare 10 min var det sedan teamets uppgift att tillsammans komma överens om en handling till en berättande text. Detta skulle de skriva i den gemensamma rutan i mitten. Många team kombinerade varandras handlingar till en ny handling medan andra team valde en elevs förslag.

Utifrån detta blev nu uppgiften att i lärpar planera och skriva en berättande text. Dessa texter kommer sedan att ligga till grund för vårt fortsatta arbete då vi för varje nytt moment (t.ex. dialog, personbeskrivning) och språkligt drag kommer att utveckla och redigera våra berättande texter med bland annat hjälp av feedback från kamraterna samt från oss pedagoger. Syftet med detta arbete är att tydliggöra processen och progressionen i arbetet med att utveckla en berättande text. Detta gör vi med hjälp av feedback under processens gång samt genom att eleverna får möjlighet att jämföra slutprodukten med det första utkastet. Så spännande det ska bli att få läsa de färdiga texterna.  ⭐🌸⭐

 

3 kommentarer

 • Ida Hallberg

  Så inspirerande att läsa om! Får ni in det i alla ämne?

  • Anne, Diana och Sara

   Hej Ida,
   Eftersom vi ser så stora vinster med förhållningssättet har vi infört det i alla ämnen som vi undervisar i dvs matte, svenska, NO/SO, teknik och engelska. Vi försöker även inspirera våra kollegor till att få in det i övriga ämnen 🙂

 • Har ni något tips om man vill införa detta i en klass? Jag är nyutexaminerad och just nu har jag svårt att få eleverna att samarbeta och att vara schyssta mot varandra. Jag har tagit över en fyra, och de har mest gjort vad de blivit tillsagda att göra. Vet inte riktigt hur jag ska få dem att börja tänka själva och reflektera. Antar att jag ska visa hur man gör, men just nu lyssnar de knappt. Har ni tips eller kan guida mig åt rätt håll?

Lämna ett svar