Kommunicera: Engelska siffror och färger

Mycket av engelska-undervisningen jag mött under min egen skolgång har handlat om att läsa engelska ord och para ihop dessa med rätt bild, lyssna på konversationer och svara på kryssfrågor samt att träna mängder av glosor. Detta är en viktig del i lärandet. Men en sak jag saknat är muntliga övningar. Övningar där jag får träna på att använda dessa ord, dessa glosor och själv prova konversera. Där fyller kooperativt lärande en stor funktion.

Under de senaste engelskalektionerna har vi arbetat mycket med siffror. Vi har arbetat ämnesövergripande med matematiken då vi börjat räkna mycket med tal upp till 100 och då särskilt fokuserat på ental och tiotal. Vi har både sjungit sånger och räknat tillsammans. Under denna lektion ville jag att eleverna skulle få sätta sina kunskaper i ett sammanhang och prova använda orden de lärt sig. Därför valde jag att använda mig av strukturen Kommunicera.

Såhär gjorde jag:

  • Jag började med att modellera strukturen med en elev. Vi hade varsitt papper med siffrorna 0-20. Mellan oss hade vi en skärm så vi inte kunde se varandras papper.
  • Jag förklarade att vi nu skulle måla våra papper exakt likadant. Enda sättet att göra detta är att kommunicera med varandra. Men, kommunikationen fick bara ske på engelska.
  • Jag började med att ge eleverna frasen “color number…” Jag sa frasen, skrev upp den på tavlan och eleverna fick träna på att säga den.
  • Därefter använde jag frasen tillsammans med eleven som jag modellerade med “color number 4 black” och eleven målade nummer 4 svart samtidigt som jag målade nummer 4 i samma färg.
  • Jag berättade att det nu var elevens tur att ge en instruktion. Jag gav även frasen “are you ready?” så att eleverna kunde ställa frågan om kompisen var klar.

Det sociala målet under lektionen var att lyssna på varandra och det gemensamma målet var att deras bilder skulle vara likadana när de var färdiga. Vi pratade om hur det ser ut när man lyssnar på varandra och vad man kan göra om man inte hörde vad kompisen sa.

DSC_2135

Därefter fick eleverna sätta sig tillsammans med sin lär-kompis och sätta igång arbetet. Vissa elever kom igång snabbt medans vissa trevande försökte med fraserna. Någon elev låste sig och sa att hen inte kunde prata engelska, jag och lär-kompisen stöttade eleven några vändor och sedan var hen säker nog att försöka själv. När hen sedan jämförde sitt papper med lär-kompisen strålade hen av stolthet. Några elever tog uppgiften till en svårare nivå genom att instruera kompisen att göra siffrorna randiga eller flerfärgade.

Genom att lägga upp lektionen på detta sätt istället för att ge varje elev ett eget papper som hen själv ska arbeta med skapar jag ett lär-tillfälle där varje elev har en direkt stöttning av sin kompis. Ingen elev blir lämnad ensam i sitt eget lärande, utan lärandet sker i samspel med kamraterna. Eleverna får också en chans att träna uttal och att träna på att lyssna samtidigt som de bygger en relation både till kompisen och till det engelska språket. Dessutom får jag som lärare chans att gå runt och lyssna på eleverna när de använder engelskan och lätt upptäcka utvecklingsområden.

Jag rekommenderar att göra övningen i en halvgrupp då ljudnivån annars kan bli hög om 20 elever ska prata samtidigt. Men det går absolut att genomföra i helgrupp, men då måste man lägga fokus på ljudnivån innan lektionen startar och uppmärksamma goda exempel under arbetets gång.

4 kommentarer

Lämna ett svar