Tärningsspel: Omkrets, area och geometriska former

I denna veckan testade vi i klassen en ny struktur. Vi hade sedan tidigare genomfört ett förtest av arbetsområdet geometri i matematiken, och då sett vad vi behövde lägga vårt fokus på. Vi började med en genomgång av omkrets och area på tavlan för att få igång vår tankeverksamhet inom dessa områden. Som stöd under själva KL-arbetet lät vi grundprinciperna för hur man ska tänka vid användning av omkrets och area stå kvar på tavlan under aktiviteten. Eleverna har vid flera utvärderingar uttryckt att de känner en styrka och trygghet i att samarbete i grupper vid nya arbetsområden. Därför bestämde jag att vi skulle hitta en struktur som gjorde det möjligt för eleverna att träna och stötta varandra, så att de sedan klarar att lösa liknade uppgifter på egen hand. 

Den nya strukturen vi använde var Tärningsspelet. Den här strukturen går till på följande sätt:

  1. Det behövs är två tärningar i olika färger ex. grön och rosa.
  2. Gör ett koordinatsystem med frågor, tärning 1 (ex. grön) står för lodrätt rad och tärning 2 (ex. rosa) står för vågrätt rad.
  3. En elev slår tärningarna, letar upp rätt ruta och läser frågan.
  4. Eleverna löser sedan uppgiften tillsammans och skriver ner svaret på ett papper.

Jag hade gjort ett koordinatsystem med 3 gånger 6 rutor. I rutorna kunde man hitta uppgifter som rörde omkrets och area, men även geometriska figurer som vi sedan tidigare arbetat med. Jag hade skapat rutor med olika svårighetsgrader.

Såhär gick jag tillväga:

  • Jag presenterade strukturen och visade mitt koordinatsystem. Vi använde grön och rosa tärning. Grön motsvarade lodrätt, och eftersom vi bara hade tre rutor här bestämde en elev att om man då fick siffran 5 skulle man räkna 1, 2, 3 och sedan börja om från början, alltså 4 längst upp och 5 blir då mitten raden. Rosa motsvarade vågrätt.
  • Under vår lektion bestämde jag att vi skulle arbeta i våra lärpar. Den ena eleven skulle börja med att slå tärningarna och läsa uppgiften. Den andra eleven fick då i vårt fall bli antecknare. När en uppgift var löst bytte man roller mellan varandra.
  • Jag hade valt att eleverna skulle arbeta med Uppmuntra varandra att tänka högt och därför fick även personen som antecknade i uppdrag att göra just detta. Antecknaren blir då viktigt för att stödja och utveckla tankarna så att de tillsammans kunde lösa uppgifterna.
  • Material som behövdes för varje par var penna, sudd, linjal och ett spel.
  • Jag skulle under arbetets gång observera diskussionerna, så att eleverna sedan kunde få feedback kring deras samtal och deras roller.

Jag upptäckte att de flesta par arbetade bra ihop och verkade tycka det var roligt. Några grupper klarade av att uppmuntra varandra att tänka högt väldigt bra, medan andra grupper inte lyckades lika bra. Vi hade inte sedan tidigare gjort något Y-kort om just denna samarbetsfärdigheten, vilket då blev tydligt hur viktigt dessa kort är.  

Skärmavbild 2018-09-22 kl. 10.59.39.png

Innan vi avslutade lektionen fick eleverna, i en Menti, svara på två frågor: Vad var bra med att “uppmuntra varandra”? och Vad var bra med ert samarbete under spelet?. Detta är ett bra sätt att få feedback som finns sparad om jag inte hinner titta på svaren direkt, eller om man vill visa klassen eller arbetslaget resultatet vid annat tillfälle.

När eleverna sedan svarat på frågorna fick de gruppvis komma in för lite muntlig respons av mig. Här kunde jag lyfta det jag sett under min observation, och samtidigt fick eleverna chans att bolla tankar från dagens lektion med mig. Jag tycker att återkoppling i direkt anslutning till aktiviteten ger väldigt mycket för kommande undervisning. 

För er som inte använt Menti tidigare så är www.mentimeter.com en sida där du kan skapa presentationer, frågeställningar, ordmoln och omröstningar. Det finns både gratis- och betalvariant. Eleverna eller deltagarna som ska svara får en kod de använder för att logga in på den aktuella aktiviteten, de går då in via www.menti.com.  Jag har skapat ett ordmoln, testa och gå in på den andra länken, skriv in koden 699 18 och svara!

Skärmavbild 2018-09-22 kl. 10.50.49.png

I utvärderingarna på Menti framkom det att eleverna tyckte det var härligt att ha någon att samarbeta med efter en genomgång, t.ex. svarade någon “Man fick tänka tillsammans och man kände sig inte ensam”. Några lyfte dock att de inte lyckades lika bra med att uppmuntra varandra, vilket vi då måste förbättra inför nästa lektion. Vi behöver skapa ett Y-kort med samarbetsfärdigheten, så att vi sedan kan arbeta vidare utifrån samma upplägg som dagens lektion och göra klart spelet. Då gäller det att jag har utvärderingsfrågor som lyfter skillnaderna mellan lektionerna och de nya kunskaperna, spännande!

2 kommentarer

Lämna ett svar