APE och Par på tid: No i Åk 1

Hur arbetar man med genren fakta i en åk 1 där många ännu inte läser eller skriver? När vi i åk 1 arbetar med No använder vi bildsexfältare. I arbetet använder vi oss av  cirkelmodellen och strukturerna APE och Par på tid.

Varje vecka arbetar vi kring en bokstav i alfabetet. Till den bokstaven knyter vi an något inom So/No. Som exempel när vi arbetade med bokstaven L så arbetade vi med fakta om Lodjuret.

Så här arbetar vi:

 1. Vi börjar med att bygga upp kunskap om ämnet, ta reda på fakta om djuret genom att se och prata kring en PowePoint, se filmer, läsa och pratat om dem.
 2. Därefter jobbar vi med hur man strukturerar upp faktan på en sexfältare. Vi skriver en sexfältare tillsammans med fakta kring utseende, föda, bo, ungar, fiender/faror och övrigt kul att veta.

3. I par får de sedan gemensamt göra en sexfältare. De får ett blad med bilder och en sexfältare. De diskuterar vad bilderna vill berätta och var i sexfältaren de ska placera dem. De klipper och lägger ut dem.

4. När de är klara går de runt och tittar på varandras arbeten för att se hur andra arbetspar hade löst uppgiften. De ser efter om det är någon skillnad. De frågar varandra hur de har tänkt. Tycker de att det var en bra idé får de ändra på sin egen. Inom kooperativt lärande kallas strategin inspiratör. När de är nöjda klistrar de fast bilderna.
5. Nästa steg är att träna på att återberätta fakta om djuret med hjälp av sexfältaren. De ska då i par på tid få berätta för varandra om djuret. De har en begränsad tid för att alla ska få samma möjlighet att få berätta.
Genom att arbeta på detta sätt befäster vi dels kunskap om djuret men vi lär våra elever också hur man kan strukturera upp fakta. När de så småningom kan skriva så kommer de att få skriva faktatexter med hjälpa av detta förarbete. Efter ett par gånger förstå de nu hur de ska arbeta och samarbetar bättre. De är mer uppmärksamma på första steget när vi grundlägger förståelsen för arbetsområdet.
När de i sista steget återberättar fakta om djuret tränar de på att formulera sig och tala tydligt. De tränar på muntligt framförande för en kamrat. På detta sätt får alla möjlighet att prata samtidigt som de inte har en hel klass som lyssnar.
Som det tidigare har beskrivits här på kooperativt.com att på samma tid som en lärare som arbetar traditionellt kan dela ut 2-3 frågor med vanlig handuppräckning kan en lärare som använder Kooperativt Lärande använda sig av t ex Par på tid ha gett alla elever chans att svara och lyssna på svaret till frågan. Med vanlig handuppräckning skulle det ta en hel lektion att få varje elev i klassen att dela sina idéer för det som bara kräver en minut genom Kooperativt Lärande! För varje gång du använder Par på tid i två minuter ger det en minut samtalstid för varje elev. 

4 kommentarer

 • Hej! Så fint och pedagogiskt. Tack för tips! Jag har tidigare gjort liknande struktur med sexfältare och färdiga meningar men inte med bilder på samma sätt. Var hittade du symbolerna för föda, utseende mm?

  • metteborgerundqwist

   Tack! Sexfältaren har min kollega gjort. Symbolerna har hon haft sen tidigare och vet inte vart hon fått dem ifrån.

 • Hur gjorde du med bilderna fick de leta reda på dem själva på nätet? Jag menar inte 6 fäktaren utan slut produkten.

  • metteborgerundqwist

   Bilderna vi använde till sexfältaren tog jag från nätet. Vi använder bara det som arbetsmaterial och publicerar inte det så de syns tydligt.

Lämna ett svar