Begreppsbingo i religionsundervisningen

So-ämnena innehåller en stor mängd begrepp som eleverna ska förstå och kunna använda. Genom att variera undervisningen så att de får träna på begreppen på många olika sätt blir det här arbetet mer lustfyllt, och då är kooperativt lärande en guldgruva!

 I vår 4-6:a läser vi nu om kristendomen. En del begrepp som hör till kyrkan och dess ceremonier är ganska svåra. Dopet, till exempel, det är ju egentligen inte till för att man ska få sitt namn, även om många tror det. För att få kläm på begreppens innebörd, och göra träningen lite roligare, spelade vi bingo med de aktuella begreppen i förra veckan.

Som förberedelse fick eleverna i sina lärpar läsa ett uppslag i läroboken och göra ett arbetsblad som innehöll en del av begreppen. När det var gjort var det dags för bingot.

20181022_073743

Lärparen fick nu varsin bingobricka (det var samma begrepp på alla brickor), och de började med titta på orden en kort stund för att enskilt fundera över vad de innebar. Därefter fick de prata tillsammans om begreppen, så att de kunde förklara flera av dem. När det var gjort reste sig alla, tog sin bingobricka och en penna och gick runt till sina kamrater; de valde ut ett av begreppen och bad dem förklara det. Kunde paret förklara så fick de skriva sina namn i den aktuella rutan. Nu blev det ombytta roller; det andra paret ställde frågan och det första förklarade.

När paren fått en hel rad fick de komma till mig och förklara sina begrepp. Sedan fortsatte de tills de hade hela brickan full. Det var livlig aktivitet i klassrummet, och ord som altare, krucifix och nattvard surrade i luften.

Efter aktiviteten konstaterade jag att eleverna hade roligt, men det uppstod köbildning hos mig. Jag borde förstås ha förberett något att göra medan de väntade. Jag märkte också, när de förklarade orden för mig, att det fanns några missförstånd runt en del begrepp. Så till nästa gång gör jag en uppsättning begreppskort och en uppsättning förklaringar som vi kan träna med före bingot med en variant på strukturen Hör vi ihop?  där det gäller att para ihop begrepp med rätt förklaring. Jag tänker också göra en uppgift med påståenden om begreppen som innehåller några fel. Där ska jag använda mig av elevernas missuppfattningar, och tanken är att lärparen ska försöka hitta felen och rätta dem, och den uppgiften kan de klura på medan de väntar på sin tur under bingot.  

När undervisningen innehåller spelinslag  ökar mina elevers uthållighet och motivation påtagligt. Den lite torra begreppsträningen blir mycket mindre torr. Och eleverna lyckas, inte för att de har besegrat någon annan, utan för att både de själva och kamraterna har lärt varandra.

 

Lämna ett svar