Tips och strategier för ojämnt antal elever

Kooperativt lärande innebär att vi låter en del av lärandet ske i fasta par eller grupper. Dessa grupper håller ihop i ett antal veckor, arbetar och utvecklas tillsammans för att sedan bryta upp och bilda nya grupper. När vi har fasta par eller grupper i klassen har vi möjlighet att använda dessa när det kan stärka lärandet att samarbeta. Optimalt är att använda par och grupper om fyra. Med fyra medlemmar i en grupp kan jag enkelt bryta upp gruppen i två par för vissa uppgifter, samt växla mellan par och grupp på ett smidigt sätt. Mer om grupper kan ni läsa HÄR. Läs även om hur du får arbete i par att fungera. Tänk på att börja i paret och inte övergå till uppgifter i fyrgrupp innan eleverna är redo. Men hur gör jag om jag har ojämnt antal elever i klassen? Hur gör jag när någon är sjuk? Det finns inget rätt eller fel svar här, men nedan finns lite tips kring hur du kan tänka.

Fler faktorer än antal elever spelar roll när vi tänker gruppstorlek, t.ex. hur lokalen ser ut, vilka möbler som finns och hur det är möjligt att möblera dem, vad grupperna ska användas till och vilka slags uppgifter som ska utföras. Målet är hela tiden att stärka lärandet genom samarbete. Oavsett gruppstorlek är det bra att tänka på följande:

Hur gör jag om jag har ojämnt antal elever i klassen när jag skapar fasta par/grupper?

Par:

När jag skapar fasta par (lärkompisar, superkompisar, axelkompisar osv) och har ojämnt antal elever kan ett par bli en 3-grupp. Ofta placerar jag där en elev med lite extra behov av hjälp. Kanske är det en elev som behöver ta paus ibland, en nyanländ elev eller en elev som av någon anledning har svårt att delta. Om denna elev får vara i en 3-grupp så hänger inte allt på just den eleven. Om hen behöver ta en paus kan de andra två fortsätta. För en nyanländ elev eller en elev med språkstörning innebär en 3-grupp att hen får lyssna och ta in innan det är dags att själv upprepa och uttrycka sig. Om du har en fast 3-grupp är det viktigt att du ser till att alla tre behövs och känner sig viktiga, och att alla tre utmanas att ta plats i gruppen. Du kan ibland behöva anpassa paruppgifterna så att alla tre har en tydlig roll så att eleven som behöver extra stöd verkligen är med i gruppen och känner att hen behövs. Det är bra att inte ha samma elever i 3-grupp hela tiden utan att de också får testa på att vara i ett par där de naturligt behövs mer. Se till att paren och 3-gruppen får utvärdera hur samarbetet går, vad de gör bra och vad de kan göra bättre.

Grupp:

Om du inte har ett elevantal delbart på 4 kan du göra på lite olika sätt. Hur du gör påverkas av elevernas ålder, hur vana de är att arbeta med samarbete och vad gruppen ska användas till. Du kan välja att ha några grupper med tre elever. Jag har gjort så med yngre elever när gruppen mest ska användas till sociala saker. Problemet med 3-grupper är att du inte kan använda par inom gruppen på samma sätt som i 4-grupper, vilket begränsar hur gruppen kan användas kring ämnesinnehåll. Med grupper som ska användas kring ämnesinnehåll och med äldre elever skulle jag rekommendera att skapa någon 5-grupp. Då kan du fortfarande göra paruppgifter och jämförelser inom gruppen (med ett par och en 3-grupp). Utmaningen i 5-grupper är att det med fler medlemmar krävs mer av medlemmarna för att hålla ihop gruppen. Du behöver därför se till att de har en stark sammanhållning. Du behöver också utforma uppgifter så att alla 5 verkligen behövs. Du kan också välja att enbart ha fasta par och använda större grupper tillfälligt genom att sätta ihop två eller tre par till en grupp.

När någon är borta av någon anledning:

Par:

När vi har fasta par får vi ofta anpassa oss när någon är borta av någon anledning. Om två elever är ensamma kan ett tillfälligt par skapas. Om tre elever är ensamma kan en tillfällig 3-grupp skapas. Om enbart en elev är ensam kan man göra på lite olika sätt. Eleven kan få vara Superhjälpare. Att vara en superhjälpare innebär att eleven tillfälligt får gå in och stötta ett annan par, eller cirkulera mellan par. Genom att fråga klassen vilket par som vill ha en superhjälpare idag kan det bli en positiv sak istället för att en elev känner sig ensam. En elev som saknar sin parkompis kan också få en speciell roll i en uppgift. Hen kan till exempel vara observatör och gå runt och observera vad de andra grupperna gör bra, skriva ner detta och sedan delge det med klassen. Då får eleven en roll som stöttar arbetet i hela klassen. Detta behöver vara med uppgifter som inte tar för lång tid.

Grupp:

Om någon grupp saknar en gruppmedlem kan uppgiften behöva anpassas till det antal de är. Om många elever är borta kan det vara lämpligt att skapa tillfälliga grupper istället, om det är en uppgift som kommer göras klart under lektionen, eller bryta ner uppgiften i par.

Sammanfattning:

  • Om det är ojämnt antal i klassen vid skapandet av fasta par, låt en elev som behöver extra stöd vara i en 3-grupp.
  • Om någon i ett par är borta en dag kan nya, tillfälliga par skapas eller så kan den elev som är ensam få en roll som t.ex. superhjälpare eller observatör.
  • Om enbart 4-grupper inte kan skapas kan någon grupp vara 3 eller 5. I 3-grupper kan vissa par till grupp-uppgifter inte göras. I 5-grupper krävs mer av gruppen för att hålla ihop den. Uppgifterna kan ibland behöva anpassas för dessa grupper.
  • Utgå från din elevgrupp, testa dig fram och hitta strategier som fungerar för dig. Fokus är inte på exakt hur gruppkonstellationen ser ut utan på hur samarbete i olika former kan stärka lärandet.

Lämna ett svar