Grundprinciperna: No Åk 1

I vårt temaarbete som nu är djurgrupper och hur de klarar vintern, är det mycket funderingar och diskussioner. För att inte det är några få som är aktiva och den större delen av klassen sitter passivt aktiverar jag dem och “tvingar” dem till att tänka och delta. Det kan se ut på många sätt.

Arbetsgång:
 • De får en öppen fråga.
 • Funderar och diskuterar utifrån strukturen EPA.
 • Slumpar frågan så alla får ta del av vad grupperna har pratat om.
 • Sortera
 • Med hjälp av strukturen Inspireras ta del av de andra gruppernas arbete och få möjligheten att ändra på sitt eget arbete.
 • Slumpa frågan igen för att sammanställa gruppernas arbete.
 • Feedback
De får frågan, Hur klarar olika djur vintern?
De börjar med att fundera själva en stund. På en given signal delar de med sig sina tankar till axelkompisen (den som sitter bredvid). Vid nästa signal berättar de för kamraterna mitt emot. Under tiden går jag runt och lyssnar på vad de pratar om. När de har fått prata en stund får en från varje grupp berätta vad gruppen har pratat om. Jag slumpar vem som får prata genom att jag slår en tärning. Varje stol har sitt nummer. Att jag slumpar vem som får berätta gör att man måste ta eget ansvar men även att gruppens tar ansvar att alla är delaktiga och vet vad de har pratat om. Mer om dessa strukturer EPA och slumpa frågan finns att läsa på länkarna.
När de har fått ställa sig en teori börjar det praktiska arbetet. Varje grupp fick bilder på djur och ett papper som var indelat i ide, dvala, flyttar och stannar. De fick gemensamt sorter djuren så som de trodde det skulle vara. Sen flyttade de ett steg till nästa bord och fick titta på hur de hade löst uppgiften. De fick inte röra deras förslag men titta och fundera på om det hade gjort lika eller om det var någon skillnad och om det var en bättre lösning. De fick gå till en grupp till sen återvände de till sitt eget arbete. Då fick de ändra om de hade fått nya tankar utifrån vad de hade sett hos sina kamrater. Den strukturen kallar vi för Inspireras.
Till grund för detta arbete ligger Grundprinciperna
Det innebär att förutom att de lär sig om djur så tränar de:
 • Samarbetsfärdighet
 • Positivt ömsesidigt beroende
 • Eget ansvar
 • Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion
 • Feedback, Feedup och Feedforward (3F)

Arbetet fungerade bra även om de är nya inför denna typ av arbete. En utmaning för mig som hade en välfungerande och väl inkörd 3:a på KL förra året är att tänka om och förenkla övningar där de inte behöver skriva eller inte har för långa övningar. Det är inte alla som klarar samarbetet utan vill göra själv eller tröttnar fort. Vi har fortfarande mycket att träna för att grundprinciperna ska fungera och ge resultat. Det positiva är att KL aktiverar dem och jag ser de små framstegen.

Lämna ett svar