Variant av pussel: No fåglar Åk 1

Denna vecka kommer jag att berätta om vårt fågeltema där vi har arbetat med axelkompisen och en variant av pussel.

Arbetsgång

  1. Läsa en kort faktabok om en fågel.
  2. Rita i en fyrfältare om utseende, bo, föda, ägg.
  3. Gemensamt diktera faktameningar.
  4. I par skriva meningarna på iPad.
  5. Konstruera en bok där bild och text hör ihop.
  6. Läsa faktaboken för andra kamrater i grupp om 5-6.

Jag hade valt ut att de skulle fördjupa sig i fyra vanliga stannfåglar. Talgoxe, Blåmes, Domherre och Gråsparv. Jag lottade ut vilka fåglar skrivparen skulle arbeta med. De började med att läsa en kort faktatext om sin fågel. Sen ritade de i en fyrfältare hur fågeln ser ut, vad den äter, hur den bor och deras ägg.

Sen har vi tillsammans formulerat en faktamening om varje bild.

De har i sina par skrivit meningarna på iPad.

Därefter har de monterat böckerna genom att klippa ut bilderna, läsa texten och klippa ut den och placera text till rätt bild.

Till sist delade jag upp eleverna så de satte sig i grupper om 5-6 där alla fåglarna var representerade. De läste upp sin faktatext för varandra. På det viset fick alla ta del av och lära sig om de andra fåglarna.

När de går hösten i åk 1 behöver de mycket struktur och hjälp. Det tar tid och detta arbete tog fem lektioner. Första lektionen gick åt till att läsa och börja rita. Andra ritade de, tredje skrev de på iPad, fjärde monterade de böckerna och på femte redovisade de för varandra. Men de var duktiga och hjälpte varandra på ett bra sätt. De som är duktiga läsare hjälpte sina kamrater med att läsa texterna och hitta bokstäverna på tangentbordet.

Mer om vårt arbete kan ni läsa om på

https://klassrumsglimtar.blogspot.com/

 

Lämna ett svar