Vårens kurser och föreläsningar

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet. Genom att eleverna arbetar på detta sätt ökar både deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi erbjuder både föreläsningar och workshoppar i kooperativt lärande.

Niclas Fohlin berättar mer om kooperativt lärande.

Workshop: Kooperativt lärande – Tvådagars workshop

Med workshopen får du praktisk erfarenhet av flera olika kooperativa arbetssätt och kunskap om deras olika styrkor. Du får tillfälle att utarbeta en lektionsplanering som gör att du direkt kan sätta igång med kooperativt lärande med dina elever.

DATUM OCH PLATS VÅREN 2019
Göteborg 28-29/1, Stockholm 4-5/2, Malmö 25-26/2, Växjö 11-12/3, Örebro 28-29/3, Luleå 9-10/4 och Stockholm 16-17/5.

Läs mer och boka plats på workshopen!

Workshop steg 2: Kooperativt lärande – Tvådagars workshop

Det här är en utbildning för dig som redan idag arbetar med kooperativt lärande i klassrummet och vill ta nästa steg i din utveckling. Det är även en utbildning för dig som förstelärare eller utvecklingsledare som har till uppgift att implementera kooperativt lärande i en eller flera skolor.

DATUM OCH PLATS VÅREN 2019
Malmö 9-10/5

Läs mer och boka plats på workshop steg 2.

Föreläsning: Kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet

Föreläsningen innehåller teorierna bakom arbetssättet, forskning samt konkreta exempel på strategier. Deltagarna får dessutom möjlighet att själva prova på kooperativt lärande.

DATUM OCH PLATS VÅREN 2019
Göteborgs 17/1, Stockholm 23/1

Läs mer och boka plats på föreläsningen.

Lämna ett svar