Repetition av vad vi lärt oss i religion

Innan jullovet började vi i vår klass arbeta med Religion. I detta arbetsområdet ska vi lära oss om de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam. Före lovet hann vi gå igenom judendom och kristendom och nu när vi kom tillbaka efter lovet behövde vi fräscha upp våra kunskaper och repetera det vi lärt oss innan vi gick vidare. För att göra detta använde vi oss av flera olika strukturer: EPA, Sant eller falskt och Hör vi ihop.

Arbetsgången sträckte sig över två lektioner med en rast emellan och såg ut så här:

  1. EPA kring frågan “Vad lärde vi oss om religionerna innan lovet?” för att få igång tankarna.
  2. Kahoot kring det vi lärt oss innan lovet.
  3. Strukturen Hör vi ihop, för att repetera olika begrepp
  4. Diskussion kring begreppen vi använde oss av på korten.
  5. Sant eller falskt för att avsluta och knyta ihop.

Vi började med att eleverna fick frågan om vad vi lärt oss om religionerna judendom och kristendom innan lovet. Vi följde strukturen EPA och eleverna fick först fundera enskilt, därefter prata med sin axelkompis, för att sedan till sist diskutera i helgrupp. Genom att dra glasspinnar där elevernas namn står slumpade jag sedan fram någon ur varje grupp som fick redogöra för vad gruppen kommit fram till.
Eftersom vi slumpar fram vem som ska prata är hela gruppen medveten om att alla måste vara engagerade i diskussionen. Eleverna har väldig koll på tiden de har på sig att diskutera för de vill använda de sista minuterna till att se till att alla är med på banan innan vi ska prata i helklass. Efter avslutad redovisning gör eleverna high five med varandra för att tacka för ett bra samarbete.

När vi diskuterat färdigt gjorde vi en Kahoot om judendom och kristendom för att på ännu ett sätt försöka väcka de lite jullovströtta hjärnorna. Eleverna älskar att spela kahoot och de jobbar två och två när vi spelar. Man kan ha poäng när man spelar kahoot, men denna gången valde vi att inte dela ut poäng vid rätt svar. Detta för att det inte skulle vara en tävling där det gällde att svara så snabbt som möjligt, utan vi ville att de verkligen skulle samarbeta och komma fram till rätt svar.

Eftersom vi pratat om många olika begrepp inom detta ämne ville vi se om de hade fastnat. Därför gjorde vi strukturen Hör vi ihop? när vi kom in efter rasten. Detta är en struktur som verkligen går hem i min klass. De diskuterar, hjälper varandra och när alla har hittat varandra och vi pratar om varför de hör ihop, märker man att de har förstått orden och begreppens innebörd.

img_3279

För att knyta ihop det vi nu repeterat, för att se vad som fastnat och för att se om de kunde koppla ihop de begrepp och kunskaper de fått avslutade vi med att göra Sant eller falskt.
Eleverna fick i par arbeta med fem Sant eller falskt-påståenden på ett papper. Bredvid påståendet skulle de skriva om det var sant eller falskt och även motivera varför. Vissa av påståendena var inte helt självklart sanna eller falska, utan de gick att diskutera rätt mycket kring. Jag betonade noga att det viktigaste var att diskutera och verkligen motivera varför de tyckte som de tyckte. När vi var färdiga diskuterade vi påståendena i helklass. Även här slumpades den som skulle redovisa fram.

img_3246

Något som för mig som lärare var extra roligt var att elever som annars kan ha svårt att uttrycka sig verkligen visade att de förstått vad vi pratat om under Sant eller falskt-diskussionerna. De kunde utifrån påståendet verkligen förklara och motivera sin åsikt.

Efter en längre ledighet var det skönt att starta upp tankeverksamheten igen på ett aktivt och roligt sätt. Under dessa två lektioner fick eleverna på flera olika sätt repetera vad de lärt sig och på så sätt bli redo för den sista delen av detta arbetsområde där vi ska lära oss om islam och sedan jämföra de tre religionerna.

Lämna ett svar