Teambuilding

Efter jullovet var det återigen dags för nya team hos oss i årskurs 3.  Som vanligt blir då schemat fullspäckat med teambulding de första veckorna, som såklart inleddes med teamnnamn, teamsramsa och teamkontrakt.
Dag tre i våra nya team hade vi tre olika stationer och därmed tre teambildande lektioner under förmiddagen.
På en av lektionerna fick teamen använda sig av strukturen pyramiden för att rangordna vad de ville ha med sig till en öde ö.

Vi la upp arbetet enligt följande:

  1. Presentation av tio ord på saker att ta med sig till en öde ö
  2. Genomgång av strukturen pyramiden
  3. Genomgång av gemensamt mål och socialt mål
  4. Redovisning av varje teams pyramid och motiveringar
  5. Tillfälle att ändra om i pyramiden och motivera varför eller varför inte man ändrat om
  6. Redovisning av ändringar och motiveringar
  7. Utvärdering av sociala mål

Med hjälp av  strukturen pyramiden skulle teammedlemmarna tillsammans rangordna 10 saker de ville ha med sig till en öde ö, där det viktigaste var överst och det minst viktiga hamnade underst i pyramiden. Det gemensamma målet för teamet var  “Ni är färdiga när alla i teamet vet vilken ordning ni satt sakerna i och varför ni valt att rangordna sakerna på det viset”. Det sociala målet var att “låta alla komma till tals”. Tiden teamen hade på sig visade vi med hjälp av classroomscreen.

När alla team rangordnat sina saker fick varje team redovisa sin pyramid och sina motiveringar för övriga i klassen. Vem som skulle framföra teamets tankar slumpade vi fram med hjälp av tärningen på classroomscreen.
När alla team redovisat sina pyramider fick de nu instruktionen att de bara fick ta med sig de sex översta sakerna i pyramiden. De fick sedan möjlighet att ändra om i pyramiden om de så önskade. De skulle också kunna motivera varför de valt att byta eller varför de valt att inte byta plats på sakerna. Även desss diskussioner och motiveringar redovisades sedan i helgrupp.


Det social målet utvärderade vi genom multisvar. Därefter fick temen en kort stund på sig att prata om vad de tyckte gått bra i samarbetet och vad de kan förbättra nästa samarbetstillfälle.
Helt fantastiska diskussioner, tankar och motiveringar från nöjda team med gott samarbete. 🌟👌

20190116_101923
Teamen gick sedan vidare för att göra klart sina teamskyltar, hejaramsor och teamkontrakt, samt för att göra en teamblomma som visar både gemensamma egenskaper för teamet men också unika egenskaper för varje teammedlem. En lyckad teambuildning-förmiddag med härligt samarbete och mycket vi-känsla.

 

 

 Lämna ett svar