Y-kort: Ge feedback

Vi tränar på att ge varandra feedback d.v.s. på att ge varandra positiv uppmärksamhet. För att kunna ge positiv feedback behöver vi träna på hur man gör det. Vi använder då oss av Y-kort.

Vi började med att fundera på hur det ska kännas, synas och höras när man ger och får feedback. I sina arbetsgrupper fick de i uppdrag att skriva eller rita detta på en miniwitheboard. Två grupper funderade på hur det ska kännas, två grupper på hur man hör positiv feedback och två grupper hur man ser att det är positiv feedback. De skickade sen runt miniwitheboarden så att alla fick skriva.

 

Sen sammanställde vi det på ett gemensamt Y kort. Jag skrev det grupperna hade kommit fram till.
När man ger feedback ska det kännas…., höras…., synas…
Därefter var det dags att prova att ge positiv feedback. Vi har en gosedjurskrokodil som heter Krille i klassrummet. Han har en ryggsäck med en dagbok, ett gosedjur, en tandborste, lite leksaker och ett pass. Varje vecka drar vi en sticka om vem som ska få vara Krilles kompis. Den får då sitta på “Kungatronen” och ta emot positiva ord från sina kamrater. De skriver jag i dagboken så att de kan läsa dem flera gånger. Krille får sen följa med det barnet hem en vecka. De skriver eller ritar om vad de har gjort under veckan i dagboken. Veckan därpå får de berätta och läsa upp hur de har haft det.
   Här följer Krille med ett barn hem.

Lämna ett svar