Utveckla din undervisning genom frågor!

I flera inlägg har vi beskrivit hur lärare kan komma igång med kooperativt lärande i sina klassrum. Läs exempelvis här, här och här. I ett tidigare inlägg har vi beskrivit hur ni kan utvärdera och utveckla arbetet i kollegiet kring kooperativt lärande. Reflektion är en central del i att utvecklas som lärare. I detta inlägg kommer jag beskriva hur utmanande frågor kan vara ett effektivt verktyg att hjälpa er skola (eller enskilda lärare) att utvecklas och tänka i nya banor. Att arbeta med utmanande och undersökande frågor kan hjälpa till att lösa upp knutar, hitta en gemensam riktning och skapa ett ramverk vid planering av lektioner. De kan även användas vid handledning eller vid kollegialt lärande på skolan. Idén vid de exempel på frågor som finns under är att de ska utveckla en förståelse för hur och på vilka sätt samarbete kan stärka lärandet. Svaren på frågorna ska kunna leda till nya aktiviteter och handlande hos de enskilda lärarna i undervisningen. Vid sökandet av svar på frågorna likt de under kan lärare utveckla en mer samarbetande kultur i sin undervisningen. På köpet ska eleverna kunna få en mer inkluderande undervisning och en utökad tillgänglig lärmiljö.

Frågor som aktiverar tankar och skapar aktivitet kan börja med “Hur kan vi…” eller “På vilket sätt kan vi…” eller “Varför är…” och “På vilket sätt vet vi att…” och utgå från att både hitta nya möjligheter till utveckling eller hitta lösningar på problem som finns i undervisningen. Frågor kan också användas som stöd för att utveckla en lärare i kooperativt lärande och ta nya kliv. Genom att reflektera och söka svar hos varandra i kollegiet, i sig själv och i sin undervisning får läraren syn på nya utvecklingsmöjligheter. En handledare kan använda olika typer av utmanande och undersökande frågor som en grund för att hjälpa arbetslag eller enskilda lärare att ta nya kliv i sin utveckling. Frågor kan även mailas ut av en förstelärare och användas som diskussionsunderlag i arbetslag när en skola ska utvecklas inom ett gemensamt område.

Förslag på frågor att utvecklas inom kooperativt lärande

 • Varför är samtal mellan elever viktigt i undervisningen?
 • Vilka kooperativa moment kan jag lägga till i min undervisning så att elever får möjlighet att prova idéer, jämföra eller samtala med varandra?
 • Hur lär vi ut sociala färdigheter?
 • Hur kan vi lära ut de roller som behövs i samarbetet?
 • När och hur ska grupper/par användas för att få varje individ att lära sig mer?
 • Hur kan jag göra elever beroende av varandras bidrag i undervisningen?
 • Hur kan vi utveckla elevernas självförtroende, ansvar och att olikheter berikar?
 • Hur påverkar social status arbetet i grupp och vad behöver vi göra för att hantera det?
 • Hur skulle vi kunna bevisa att kooperativt lärande leder till ökad måluppfyllelse?
 • Är inre motivation, meningsskapande och motiverande handlingar eller yttre motivation, feedback och belöningar mest effektivt i situationen?
 • Vad är skillnaden mellan att använda språk för att lära sig och att lära sig att använda ett språk?
 • När i en aktivitet är det bra att eleverna tillåts gå förbi ämnet i sina samtal för att lära sig nya kunskaper?
 • Hur kan vi strukturera kooperativa aktiviteter där elever lär sig av och med varandra?

Här är ett drive dokument med frågorna ovanför som du kan utveckla vidare och använda på din skola. Utgå från de utvecklingsmöjligheter ni sett i det kollegiala lärandet eller i besök i varandras klassrum och skapa sedan frågor som ni arbetar vidare med. Frågorna ovanför är skapade av Niclas Fohlin och är inspirerad av Perspectives on Small Group Learning av Mark Brubacher (1991)

Lämna ett svar