Vad säger eleverna om kooperativt lärande?

En av grundprinciperna i kooperativt lärande är gruppreflektion – feedback, feedup och feedforward. Det är viktigt att eleverna i sina par och grupper ofta får fundera kring hur deras samarbete går, vad de lär sig och hur de bidrar. Det är också bra att de får möjlighet att ge dig som lärare feedback på hur de upplever det är att arbeta med samarbete. Detta kan du göra genom enkäter eller intervjuer, eller med hjälp av en struktur som Karusellen, Mötas på mitten eller Brainstorm. Dels får du reda på vad de uppskattar med arbetet, dels vad de tycker är svårt och vad du kan förtydliga. Vi vill här delge er några tankar från elever från olika skolor runt om i Sverige. Vad tänker de kring att samarbeta?

Relationer

Det är bra att få vara tillsammans med någon.   *   Jag slipper vara själv.   *   Det är inte så ensamt.   *   Jag får fler kompisar.   *   Jag tränar på att lyssna.   *   Man kan lära av varandra.   *   Jag lär känna fler personer och lär känna dem bättre.   *   Det är roligt när man är klar och man har gjort det tillsammans, man har lyckats med sin kompis.   *   Det känns bra i hjärtat.   *   Det känns bra när vi skrattar tillsammans och när vi lyckas.   *   Jag vågar säga vad jag tycker.   *   Min grupp hjälper mig att vara lugn.

När vi börjar sätta ihop människor i par och grupper och skapar möten mellan elever påverkas deras relationer. De får en större trygghet med varandra och känner att deras bidrag är viktigt. Barn som kanske tidigare inte haft så många kompisar bygger nya relationer och blir en del av undervisningsgemenskapen.

Stödjande interaktioner

Om någon inte kan något så ställer man upp för varandra och hjälper till.   *   Om det är något svårt kan min kompis hjälpa mig.   *   Det är roligt att få prata och kul att höra vad andra tycker.   *   Alla får göra något.   *   Vi får nya tankar och kommer på bättre idéer.   *    Man kan fråga “vad tycker du att jag ska göra?”   *    Man får hjälp och det blir inte lika svårt.   *   Vi samarbetar när det är jobbigt.

När vi känner att vi får stöd av andra känns uppgifterna mer överkomliga och hanterbara. Vi känner att vi inte är ensamma utan att vi kan lyckas tillsammans. Det finns alltid någon där som kan hjälpa till. Vi känner att det finns ett värde i att lyssna på varandra och alla har något att bidra med.

Svårigheter

Ibland börjar man prata om annat.   *   Det kan vara svårt ibland om någon vill bestämma mycket.   *   När andra inte alltid lyssnar på vad man säger.   *   Ibland vill någon inte samarbeta.   *   Ibland kan det blir rörigt och några förstår inte alltid instruktionerna som har getts.   *   Alla vill göra samma sak ibland.   *   Ibland kan det bli bråk.   *   Det kan bli mycket prat när alla samarbetar samtidigt.   *   Det är jobbigt när någon tramsar.   *   Man kan busa ibland.

Hur läraren strukturerar samarbetet är viktigt. Genom att höra elevernas tankar kring vad som är svårt får jag information kring vad jag måste förtydliga. Behöver jag ge tydliga roller så att en inte tar över? Behöver jag förkorta eller bryta upp samarbetsuppgifterna så att alla klarar av att hålla fokus? Behöver jag vara tydligare med vem som gör vad? Behöver vi fokusera på någon samarbetsfärdighet? Behöver jag förstärka gruppidentiteten? Sitter de för långt ifrån varandra så att de måste prata för högt?

På skola efter skola ser vi effekterna av att arbeta med kooperativt lärande. Vi ser det under lektionsobservationer, vi hör det från lärare, elever, rektorer och föräldrar. Och de effekter vi ser stämmer överens med forskning. När vi jobbar strukturerat med samarbete och möjliggör för elever att lära tillsammans ökar måluppfyllelsen, relationerna stärks och eleverna blir mer motiverade att lära.

HÄR finns ytterligare ett inlägg där elevernas tankar synliggörs.

Vad säger dina elever?

 

 

Lämna ett svar