Första veckorna i skolan

Ny termin och både lärare och elevers förväntningar når nya höjder. Är det här terminen då du vågar prova det där nya spännande du tänkt på under sommaren? Skolan är en fantastisk plats för lärande och utveckling. De första veckorna i skolan är viktiga för att bygga gemenskap och sätta rutiner. Min erfarenhet är att det sätt en lärare sätter igång en termin kan påverka beteenden och lärandet hela terminen. Hur skapar man ett klimat för lärande och utveckling? Vad för gruppstärkande aktiviteter och lekar kan vara bra för att bygga en gruppidentitet och sammanhållning i klassen?

Här är två förslag från tidigare inlägg: Gruppstärkande övningar och kooperativa lekar. I detta inlägg får du förslag på olika minilektioner och aktiviteter för att starta upp den nya terminen på bästa sätt. Självklart med en massa lärande och samarbete, men även hur man utvecklar klassens samtal till nya höjder. Minilektionerna tar mellan 10-20 minuter att genomföra. Modellera tydlig hur eleverna ska agera och ge feedback på hur det går under arbetets gång och efter. Du kan skriva ut schemat och kryssa aktiviteterna tills ni gjort alla!

Screenshot (97)

Exempel 1 Feedback: Eleverna har en uppgift att skriva en reflekterande text kring ett kapitel de just läst i en litterär bok. Ungefär halvvägs in i skrivtiden bryter läraren och säger: “Vänd er mot er axelkompis. Berätta lite om vad ni har skrivit hittills och fundera tillsammans på hur ni kan fortsätta. När ni känner er klara tackar ni varandra och fortsätter skriva.” Eleverna pratar en stund, tackar varandra och skriver sedan vidare.

Exempel 2 Enas!: Eleverna har fått ett mattetal att lösa. De löser det enskilt. De förklarar sedan för sin axelkompis hur de har löst uppgiften. Läraren: “Se till att ni förstår hur kompisen har gjort, för snart kommer någon få förklara sin kompis lösning!” Efter en stund slumpar läraren några som får förklara hur kompisen har löst uppgiften. De jämför olika sätt att lösa talet på. Eleverna tackar varandra för samarbetet.

Exempel 3 Hitta en kompis

Exempel 4 Intervju

Här är en utskriftsbar version!

Källa: Fischer & Frey – First 20 days in school

Lämna ett svar