Skolstart 2019

Nu drar ett nytt läsår igång! I detta inlägg har vi samtal lite bra information och tips för att starta upp året kooperativt.

Vad är kooperativt lärande?

Kooperativt lärande är både ett förhållningssätt och en metod. Det bygger på att skapa möten mellan människor där de kan stötta varandra vidare i lärandet. HÄR kan du läsa mer om vad kooperativt lärande är. HÄR kan du läsa om ambitionen med kooperativt lärande – vad är det vi vill uppnå när vi jobbar med KL?

Lära känna-övningar

När elever ska arbeta tillsammans i par och grupp behöver de lära känna varandra och bygga en gruppidentitet så att de kan känna trygghet med varandra. Även i den stora gruppen behöver en trygghet finnas. När tryggheten finns vågar elever uttrycka sina tankar och be varandra om stöd och hjälp. Här nedan finns lite tips på övningar som kan bidra till att skapa trygghet och tillit i en grupp.

Intervju, Speed-dating, Tärningsquiz, Gruppstärkande, Lekar, Sant eller falskt, Reagera positivt, Kloka pennan, Samarbetsfärdigheter, Första veckorna

Komma igång

Om du vill komma igång med kooperativt lärande med dina elever finns här lite bra inlägg att läsa. Börja med att t ex få elever att i par jämföra egna uppgifter eller ha enklare parsamtal kring en fråga.

Samarbete som stöd inför individuellt arbete, Samtalsmönster, Instruktioner, Arbete i par, tre områden, de första stegen

Kurser

I höst finns ett antal tvådagarskurser där du får lära dig grunderna i kooperativt lärande. Det finns även en steg 2-kurs för dig som redan gått steg 1 och har jobbat med KL ett tag. Vi har i höst också två helt nya föreläsningar med inriktning mot förskola och förskoleklass. Ses vid där?

Steg 1-kurs

Steg 2-kurs

Föreläsning förskola, förskoleklass

Böcker

Om du vill få en gedigen teoretisk bakgrund och också få veta hur du praktiskt kan arbeta i klassrummet rekommenderar vi vår bok Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet. Du får veta varför KL fungerar, hur du planerar kooperativa lektioner, hur du skapar grupper, svar på vanliga frågor, mängder av strukturer och strategier och mycket mer.

Om du vill ha en mer praktisk handbok med strukturer och lektionsförslag finns Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan. Den är perfekt att ha i klassrummet för att få inspiration och hjälp att planera lektioner. Den är också bra att ge till någon som aldrig har arbetat med KL förut. Till boken finns ett digitalt material med mallar, illustrationer och filmer för att underlätta arbetet i klassrummet.

Lycka till!

Lämna ett svar