Ordbilder och ömsesidigt beroende

På lågstadiet kretsar undervisningen kring att lära sig bokstävernas utseende och ljud, för att sedan kunna sätta samman dessa till ord för att slutligen knäcka läskoden. Denna övning passar bra i början av inlärningen där några elever redan kan läsa medan några endast känner igen några få bokstäver.  Det jag gillar med övningen är att eleverna kan delta oavsett läskunnighet, det underlättar också för de elever som har ett behov att få röra på sig under lektionerna.

Du som lärare behöver förbereda 1 iPad per par. iPaden behöver ha någon form av skrivprogram med talsyntes, dessutom behövs hörlurar så att båda eleverna kan höra det som skrivs (du kan välja att använda papper och penna också/miniwhiteboard, men se då till att eleverna ljudar tillsammans).

apa

Du behöver också förbereda några bildkort (med ord på veckans bokstav) som du kan sätta upp på väggen. Färgmarkera gärna bildkorten så att du kan styra vilket kort paren går till så att alla inte hamnar på samma. Därefter kan du starta lektionen.

  1. Börja med att bestämma vem som ska vara sekreterare. Denna har ansvar över ipaden. Den andra eleven ska nu ut och hitta ord (vi kan kalla denna ord-detektiven)
  2. Ord-detektiven smyger iväg och letar efter ett bildkort. Titttar på bilden (och läser ordet om hen kan)
  3. Därefter går eleven tillbaka till sekreteraren och berättar vilket ord hen hittat och sekreteraren skriver nu detta ord på ipaden. Sekreteraren kan be om hjälp från sin kompis.
  4. Byt sedan roller så att eleverna får turas om att skriva och att hitta ord(5. Är det någon grupp som blir klar snabbare än de andra kan paret tillsammans komma på fler ord på veckans bokstav.)

    I denna övning har eleverna ett ömsesidigt beroende av varandra då de inte kan slutföra uppgiften själv. De stöttar varandra när de skriver på ipaden och de behöver aktivt lyssna på varandra för att veta vilket ord de ska skriva.

Lämna ett svar