EPA i förskolan

Att lära av varandra gör barn redan som små. De leker med varandra och upptäcker sin omvärld tillsammans. Redan från början kan vi stödja barn att samverka med andra, dela sina tankar och främja varandras lärande. I detta inlägg beskrivs hur du kan använda parsamtal (EPA: Enskilt, par, alla) med yngre barn i förskola och förskoleklass.

I förskolans verksamhet sker ofta samlingar där barnen sitter i en ring. Samlingen kan bestå av samtal om olika saker, sånger, visa och berätta, känna på föremål och att tänka. Ofta går vi varvet runt där varje barn får dela en tanke inför hela gruppen eller låter några som räcker upp handen få svara. För att variera detta och skapa större aktivitet och delaktighet bland barnen kan vi ibland strukturera parsamtal mellan barnen istället. Då får alla chans att prata med en kompis vilket gör att fler vågar prata och fler röster blir hörda i samlingen.

  1. Ställ frågan till barngruppen.
  2. Visa att du tänker genom att exempelvis sätta händerna mot huvudet.
  3. Ställ frågan igen och be barnen tänka på frågan och visa att de tänker genom att sätta händerna mot huvudet. Be dem göra tummen upp när de tänkt klart.
  4. Be barnen vända sig knä mot knä med barnet bredvid. Visa gärna med kroppen hur det ska se ut.
  5. Upprepa frågan igen och be dem dela sin tanke med kompisen.
  6. När de pratat en stund ber du dem säga tack till varandra och vända sig tillbaka in mot ringen.
  7. Låt några par hjälpas åt att berätta vad de har pratat om.
  8. Uppmuntra barnen genom att berätta några bra saker du sett eller hört i deras samtal.

Exempel på användningsområden: hälsa på varandra på morgonen, säga tack för idag, berätta något för varandra på samlingen, fundera tillsammans kring en fråga, minnas något tillsammans, samtala kring en bok, inför val av aktiviteter, berätta om sin dag.

När vi använder samarbete med yngre barn behöver vi synliggöra, modellera och visa tydligt hur de ska samarbeta och vara mot varandra. Ofta behöver vi testa flera gånger och träna på att exempelvis hälsa på ett bra sätt, vända sig mot varandra och tacka varandra. Mer om hur du kan använda samarbete i förskola kan du läsa HÄR.

Vill du lära dig mer om hur kooperativt lärande kan användas i förskolan? Den 2 maj kl 18-20 har vi en digital tvåtimmars workshop kring just detta! Läs mer och boka HÄR.

Lämna ett svar