Vad undrar jag?: Spindlar!

Gästinlägg av Agneta Persson.

Idag introducerade jag vårt arbete med spindlar. Tanken är att vi ska läsa och skriva faktatexter. Eftersom det är höst och Halloween närmar sig tänkte jag att spindlar kunde vara bra att arbeta med. De är både spännande och lite läskiga och eleverna har visat ett intresse kring frågan tidigare. För att bygga upp intresset lite extra hade jag lagt ut ett 20-tal spindlar lite här och där i klassrummet så att eleverna fick syn på dem när de kom in. Hela klassen gick på spindeljakt i klassrummet. Under tiden jakten pågick diskuterades det flitigt. En del var rädda för spindlar, en del tyckte de var söta och en del tyckte de var läskiga.

Vi pratade lite allmänt om spindlar innan jag gick igenom dagens lektion. Det gemensamma målet för lektionen var att genom att lyssna och titta aktivt på en film fundera ut frågor kring något man tyckte var spännande eller intressant. Vi använde oss av strukturen “Jag undrar“. Eleverna visade eget ansvar dels genom att fundera på frågor och dels genom att delta i diskussionerna. Vi lyfte även någon av frågorna som diskuterats i lärgrupperna i hela klassen. Lektionen utvärderade vi genom Tummen upp.

  • Introduktion
  • Genomgång
  • Film
  • Frågor/funderingar
  • Diskussioner

Efter genomgången av lektionen tittade vi på en film om spindlar. När den var slut fick eleverna egen tanketid för att fundera på något de undrade över, tyckte var spännande eller intressant. De skrev ner det på en liten lapp som de skrynklade ihop till en boll. Jag samlade in alla lappar och delade sedan slumpvis ut dem till lärgrupperna, lika många lappar som de är i grupperna. Den med kortast hår fick sedan ta en av lapparna och läsa. Lärgrupperna diskuterade sedan det som stod på lapparna. Den som började läsa hade ansvar för att alla var med i diskussionerna. Sedan fortsatte de med nästa lapp osv. tills alla lappar var slut. Jag gick runt och stöttade, ställde en och annan fråga under tiden. När alla grupper var färdiga lyfte vi någon fråga från varje grupp i hela klassen. Vi avslutade med att utvärdera lektionen i klassen genom “Tummen upp/ner/sida”. Min fråga var vad de tyckte om innehållet vi arbetade med. Vi utvärderade även arbetssättet kring att diskutera en film och om det var ett bra sätt att förbereda sig för faktatexter. Alla elever gjorde tummen upp på båda!

spindlar5.jpg

Jag tyckte att det var fantastiskt intressant att ta del av elevernas frågor. Jag fick mig även en tankeställare eftersom de frågor och funderingar eleverna hade alla var utom “ramen” för den fakta som ofta finns i faktatexter. T.ex. Hur kom den första spindeln hit?, Hur kan spindlar gå på vatten?, Varför finns det olika spindlar?, Varför har de 8 ögon? Helt fantastiska frågor tycker jag, frågor som jag aldrig skulle komma på att ställa till eleverna. Frågor som inte jag har svaret på. Ser verkligen fram emot nästa lektion när vi ska försöka ta reda på svaren på frågorna.

“Jag undrar” öppnar upp för frågor och diskussioner från elevernas tankar och intresse, vilket jag märkte gav ett helt annat engagemang i diskussionerna. De frågor jag ställer, även om de är öppna, är kanske inte det som fångat deras intresse, vilket medför att det inte är lika intressant att diskutera. Här blev det elevdelaktighet på hög nivå. Ett tips är att räkna med en extra lektion till att söka svar på frågorna och njut av de härliga diskussionerna.

En kommentar

Lämna ett svar