Mina bilder, dina bilder: Evolution

Gästinlägg av Sophia Berglin

I åk 4 lär vi oss om evolution och dess betydelse för vår jords utveckling. I detta moment skulle vi lära oss om hur djuren förändrades över tid, och kom upp på land från vattnet. För att stötta elevernas förståelse av detta fenomen läste jag en faktatext och använder mig av strukturen Mina bilder, dina bilder, där de får chans att rita sina egna tankar kring fenomenet och sedan ta del av andras tankar.

Lektion 1

Jag började med att förklara vad vi skulle lära oss om. Nästa steg var att beskriva hur vi skulle arbeta. Jag förklarad hur fyrfältaren skulle användas då detta var nytt för eleverna. För att se till att alla förstod gjorde jag ett exempel kring en orelaterad text. Jag förklarade att fokus i övningen var på att berätta sina tankar om texten och utveckla varandras förståelse om innehållet, inte en tävling i ritkunskap. Jag svarade på några frågor om upplägget och ställda några kontrollfrågor och lät några elever återberätta hur de upplevde att vi skulle arbeta. Sen satte vi igång med lektionen.

  • Jag läste en kort faktatext om hur djur kom upp på land från vattnet
  • Jag upprepade instruktionen,
  • Eleverna börja rita sina tankar i ruta 1
  • När några ritat klart sin första ruta fick de hitta en kompis och rita varandras tankar i ruta 2

Under tiden eleverna ritade och berättade sin förståelse för varandra gick jag runt och lyssnade och observerade. Jag stöttade några elever att komma igång. Mot slutet av lektionen samlade jag in elevernas papper där de ritat sin förståelse för fenomenet. De flesta hade hunnit 2-3 rutor (och därmed samtal). Vi utvärdera kort och eleverna tyckte att det var en rolig uppgift och ett givande arbetssätt där de kände att de lärde sig något nytt av varandra. De hade utvecklat ett språk och förståelse för hur djur gått från havslevande till att leva på land.

Lektion 2

Jag inledde nästa NO-lektion med kort repetition från föregående lektion. Jag repeterade instruktionerna och gav lite feedback från förra lektionen. Jag delade ut elevernas papper och läste sedan den korta faktatexten om hur djur kom upp på land igen. Eleverna fick sedan fortsätta berätta för varandra och måla klart i alla fyra rutor. De som hade fullt på sina fyra fält och därmed haft tre samtal fick fortsätta berätta för fler och det var frivilligt att rita på baksidan av pappret.

Reflektion

Den här strukturen var inte helt lätt för elever i åk 4. Jag funderar på om mina instruktioner var otydliga. Arbetssättet var nytt för dem. Jag skulle nog kunnat provat arbetssättet med ett enklare innehåll innan jag använde den med ett så komplicerat innehåll som var nytt för eleverna. Lektionen tog något längre tid än jag hade trott. Eleverna tog fasta på instruktionen att återberätta och tog god tid på sig. Det blev många bra samtal elever emellan där de utvecklade sin förståelse och språk. Alla elever hade någon att prata med, lyssna och ställa frågor om innehållet. Det var bra att dela upp det på två lektioner, dels för att det blev en bra repetition och dels för att eleverna inte behövde stressa första gången de testade ett nytt sätt att arbeta. Det är en bra struktur när eleverna ska lära sig något som är lite komplicerat, då de får fundera och rita vad de själva tänker, förklara det flera gånger och höra flera andras tolkningar och tankar. Strukturen kan fungerar väl oavsett hur innehållet förmedlas, t ex film, läsa, lyssna.

Lämna ett svar