Vad undrar jag?: Etiskt dilemma

Gästinlägg av Emma Holmqvist

Emma och hennes klass arbetar mycket med värdegrundsarbete. I det arbetet använder de ibland filmer som utgångspunkt för att diskutera olika frågor som berör eleverna. När de skulle titta på en film om skuld och ansvar (Om du var jag – om ansvar på UR skola) tänkte hon testa att lyfta elevernas frågor istället för att hon som lärare gav dem frågor att diskutera. På så sätt blir frågorna mer angelägna för eleverna. Hon valde att testa strukturen Vad undrar jag? för att få fram elevernas frågor och funderingar. Här nedan beskriver hon hur den lektionen gick.

Bakgrund

Lektionen utfördes i en klass 5. Det är 24 elever i klassen och vi har arbetat regelbundet med kooperativt lärande sedan februari. De nuvarande lärgrupperna har samarbetat sedan skolstarten i augusti.

Genomförande

  • Se film om ett etiskt dilemma
  • Grupperna hämtar material och gör sin rörelse för att förbereda sig.
  • Eleverna skriver ner en fundering eller en fråga på en lapp.
  • De skrynklar ihop lappen och lägger den i mitten.
  • Eleverna fick roller.
  • En elev i taget drog en lapp med en fråga och de diskuterade denna i gruppen.

Vi tittade först på en film om ett etiskt dilemma ”Om du var jag- om ansvar”. Detta passar bra in i vårt värdegrundsarbete som vi arbetar med i klassen. Därefter hämtade de sin ”Kl-låda” med material. Eleverna gjorde sina gruppramsor och la ut placeringskortet på borden. Jag delade sedan ut olika roller som de skulle använda vid gruppdiskussionen. Vi använde oss av rollerna Ordfördelare, Materialansvarig, Kontaktansvarig samt Fokushållare för att stötta arbetet i grupperna. På tavlan skrev jag frågan ” Vad undrar jag?” och lät materialansvarig hämta en lapp till varje gruppmedlem. Eleverna skrev sedan ner en fundering eller fråga kring filmen på sin lapp. De skrynklade ihop sina lappar och la i mitten av sitt bord. En elev i varje grupp fick sedan läsa en av lapparna och de diskuterade en fråga i taget. Varje gruppmedlem fick läsa en lapp och fråga var.

Reflektion

Eleverna tyckte att det var ett bra sätt att ”efterarbeta” en film och få diskutera sina tankar med varandra. När vi utvärderade lektionen gjorde de flesta tummen upp kring sättet vi arbetat men även någon var åt sidan.

Nästa gång ska jag vara tydligare med att man diskuterar en fråga i taget. Jag kan t ex styra deras arbete mer och vara den som säger att man ska plocka en ny fråga. Då minskar risken för ”bli snabbt klar-känslan” som det blev i någon av grupperna. Jag tänker även att de kommer bli bättre på att diskutera och analysera ju fler gånger de tränar och att vi ska arbeta mer med att lära oss hur man kan tänka vid en filmdiskussion. I det stora hela gick det mycket bra, elevernas frågor kring filmen var i centrum och de behandlade dessa tillsammans. Jag tänker att jag vill använda denna strukturen fler gånger för att lyfta fram vad eleverna undrar och utgå från det. Jag tänker även spara frågorna från lektionen och låta dem fördjupa sig i sina frågor/funderingar vid ett senare tillfälle.

Lämna ett svar