Vad undrar jag?: Låna en forskare

Gästinlägg av Sofia Wahlström

Vi i åk 2 på Tamburinens skola i Norrköping har haft turen att komma med i Linköpings universitets projekt “Låna en forskare”. Projektet går helt enkelt ut på att en forskare vid ett tillfälle kommer ut till klassen och berättar om sitt yrke. I vår klass bestämde vi oss för att ta tillfället i akt och passa på att förbereda oss väl och fundera noga över vad vi ville få svar på under forskarbesöket. I korta drag gjorde vi på följande sätt:

  1. Förberedelse inför forskarbesöket genom att gemensamt bygga upp och repetera aktuella kunskaper om yrket och vad vi redan vet om forskningsområdet.
  2. Varje elev fick fundera ut en fråga om yrket forskare.
  3. Strukturen EPA. Eleverna fick i sina jobbarkompispar (axelkompisar) berätta vad de kommit på att de vill få svar gällande att jobba som forskare.
  4. Alla frågor skrevs upp på klassrummets tavla.
  5. Upprepade proceduren med EPA men nu utifrån vad man ville veta om forskningsområdet som vi förenklat/breddat till vad vad man kan göra med skräp, avloppsslam eller vattenrening.
  6. Frågorna delades sedan ut till eleverna så att de på små lappar skulle skriva av en eller flera frågor med läslig handstil.
  7. De renskrivna frågorna samlades in.
  8. Strax innan själva forskarbesöket delades frågorna ut så att alla eleverna fick en alt två frågor var.
  9. Eleverna tränade på att läsa frågan enskilt och sedan övningsläste de frågorna i sina jobbarkompispar.
  10. Under själva besöket av forskaren turades eleverna om att ställa frågorna till forskaren Linus. Vi hade gjort en låtsasmikrofon som användes med stort allvar av både eleverna och inte minst av Linus.

Förberedelser

Vi började med att förbereda oss inför besöket genom att titta på ett foto på forskaren Linus Ekman Burgman som vi skulle få låna samt att jag som lärare läste om och förklarade kort vad han jobbade med. När vi byggt upp en mycket grundläggande kunskap om yrket forskare och just Linus forskningsområde så berättade jag som lärare att eleverna skulle få ställa frågor till Linus. Jag delade upp det i två kategorier 1) Att jobba som forskare och 2) Skräphantering och avloppsslam. Vi håller just på att avluta ett arbetsområde om vatten där vi nyss tillverkat ett eget litet reningsverk och så smått inlett ett nytt arbetsområde parallellt med detta genom att se en teater om skräp. miljö och källsortering så eleverna hade med sig viss förförståelse. Inom SO:n har de nyligen läst om olika yrken och eleverna har dessutom precis börjat träna på att formulera frågor skriftligt och forma frågetecken rätt så det passade mycket bra att jobba med just att formulera frågor inom detta område.

Eftersom nivån på hur mycket eleverna kan skriva är väldigt varierande samt att det finns nyanlända elever i klassen hade jag beslutat mig för att vi vid själva formulerandet av frågor till forskaren Linus skulle starta i det muntliga. Tillsammans repeterade vi kort vad en fråga är. Vi utgick sedan från strukturen EPA och jag satte timern så alla eleverna fick fundera ut minst en fråga var tillhörande kategorin Yrket forskare. Sedan fick de viska med sin jobbarkompis (brukar kallas axelkompis inom kooperativt lärande) och antingen välja en av frågorna, ta flera av dem eller kanske till och med att de kom på nya frågor. Därefter fick varje jobbarkompis-par säga sin eller sina frågor och jag som lärare skrev upp dem på tavlan. Vi diskuterade sedan vilka frågor som eleverna i klassen redan kunde svara på själva och hjälptes då åt att förklara dem och i de fall alla var överens om att vi redan kunde svara tillräckligt strök vi frågan. Sedan gjorde vi på samma sätt med område nr 2.

När detta var klart skrev jag upp elevernas namn vid de olika frågorna, varje elev fick en eller två frågor som de sedan skulle skriva av med läslig handstil. Vi repeterade hur frågetecken formas. Jag delade ut små lappar till var och en av eleverna och var noga med att poängtera att det var jätteviktigt att skriva tydligt då vi sedan skulle lägga alla lapparna i samma låda och vid besöket av forskaren skulle var och en få ställa minst en fråga vilket troligen inte skulle bli just den de skrivit av själv. Alla klasskompisar måste således kunna läsa vad som står. Eleverna skrev noga av
sin/sina tilldelade frågor. Innan lapparna med frågorna lämnades in fick
jobbarkompisen testläsa den och komma med feedback gällande om det var tydligt skrivet eller om några bokstäver behövde förbättras.

Lånet av forskaren

Nästa dag var det dags för oss att låna forskaren Linus. Innan han kom in i klassrummet delade vi ut frågelapparna och eleverna fick först läsa frågan de fått enskilt och sen träna på att läsa den inför sin jobbarkompis. Vi hade tillverkat en låtsasmikrofon och eleverna fick turas om att gå fram och intervjua Linus om hans yrke och hantering av skräp och avloppsslam. Följdfrågor fick förstås alla ställa under tiden och jag som lärare samt forskaren Linus såg till att styra samtalet. Eleverna tog det på stort allvar. Genom att de dels fått börja med att formulera en eller flera egna frågor om sådant de var nyfikna på, sedan skrivit av minst en annan fråga och därefter fick ställa en tredje fråga blev det som om de “ägde” många av frågorna. Besöket avslutades glädjande nog med att forskaren Linus svarade ja till klassen bonusfråga om att vara med på vårt korta men intensiva fredagsdisco bestående av en fartfylld låt och blinkande lampor. Supernöjda elever varav flera nu bytt drömyrke, glad och stolt lärare och en forskare som mailade att han haft en jätterolig förmiddag!

Nästa vecka kommer vi att förbereda oss inför ett besök på Norrköpings stadsbibliotek på ett liknande sätt.

Lämna ett svar