Hör vi ihop?: Versaler, gemener och bokstavsljud

I vår förskoleklass håller vi på att bekanta oss med bokstäverna, både de gemena och de versala. De flesta barnen är relativt säkra på vad de versala bokstäverna heter, men gemenerna och bokstavsljuden är däremot lite klurigare. Därför fick barnen idag träna på bokstävernas utseende och bokstavsljuden med strukturen Hör vi ihop? 

DSC_0112.png

Jag började med att visa tillsammans med en elev hur man rör sig i klassrummet med handen upp. Jag var noga med att berätta att de inte fick visa sitt kort för någon annan och att de skulle röra sig lugnt i rummet. Därefter visade jag tillsammans med eleven hur man gör en bra high five.

Fraserna de kunde använda var
“Hur låter din bokstav?”
“Det var tyvärr inte samma ljud, tack ändå”
“Vi har samma, vad kul!” 

Därefter delade jag ut en bokstav till varje elev. Varje bokstav fanns i 2 utföranden, en gemen och en versal. Det gällde för eleverna att hitta den kompis som hade samma bokstav som en själv. Om de var osäkra på hur bokstaven lät så kunde de fråga mig. När de hittat sin kompis fick de sätta sig på mattan och invänta sina kompisar.

På mattan valde jag sedan ett par som tillsammans fick berätta hur deras bokstav lät och kompisarna fick gissa bokstaven. Eleverna uppskattade övningen och vi körde flera gånger på raken.

Lämna ett svar