Mötas på mitten i förskola

Strukturen Mötas på mitten är en bra struktur för att dela kunskap och skapa en syntes kring något innehåll. Barnen får dela sina tankar med varandra, lyssna in varandras idéer och skapa något gemensamt utifrån det. Strukturen kan göras i en fyrgrupp eller i par, och kan ha fokus på antingen ord, bildspråk eller både och.

  1. Barnen får egen tid att måla en bild kring en fråga eller upplevelse.
  2. Barnen visar sina bilder för varandra i par eller grupp.
  3. Barnen målar en gemensam bild där de tar med idéer och detaljer från varje barns bild.

Strukturen kan till exempel användas för att måla en gemensam bild kring en upplevelse eller ett fenomen, måla vad de minns från en saga, en teckning kring ett tema eller en bild utifrån vad de tycker om en fråga.

Exempel: Barnen har precis delats in i lärkompis-par och ska nu få lära känna varandra för att bilda en sammanhållning i paret. Pedagogen ber dem att fundera enskilt på något de gillar att göra. När de tänkt en stund målar de detta på var sitt papper. Sara och Adam är lärkompisar och visar sina bilder för varandra. De berättar vad de har ritat för varandra. Sara: “Jag har ritat en bok och bilar!” Adam: “Jag har ritat gungor och en boll!” De funderar tillsammans på hur de kan måla en bild där bådas tankar finns med. När de har några idéer sätter de igång att måla. Alla parens bilder hängs sedan upp på väggen.

På bilderna ovan har barnen målat en bild på hur de tror att bönstjälken ser ut efter att ha lyssnat på sagan Jack och bönstjälken. Den tredje bilden visar hur det blev när de målade en gemensam bild där bådas tankar fick plats.

Lämna ett svar