Sant eller falskt: Bokcirkel

Gästinlägg av Sara P Torstensson, Krika Bygdeskola

Under hösten har vi ett tema kring andra världskriget där vi jobbar i åldersblandade grupper åk 4-5-6. I dessa grupper bearbetar vi skönlitteratur kring temat genom att ha bokcirklar. Lärgrupperna fick sina namn utifrån läsfixarna och de hittade på en gemensam rörelse. Det var så härligt att se hur snabbt en vi-känsla skapades, glada leenden, huvuden ihop, nyfikna ögon och öron som lyssnade.

Ett sätt att bearbeta vår bok ”En ö i havet” på, var med strukturen Sant eller falskt där eleverna tränade på att framföra sina åsikter, motivera sina inlägg och ställa frågor som leder samtalet vidare. Denna struktur gör att eleverna måste motivera varför de tycker på ett visst sätt. Detta utvecklar deras sätt att uttrycka sig på vilket var anledningen till att denna struktur var lämplig. Alla i gruppen tog gemensamt ansvar för att se till att alla var delaktiga i samtalet genom att turas om att tala och bjuda in mer tystlåtna kamrater till samtalet.

  1. Jag skrev ut små lappar med påståenden från de kapitlen eleverna haft i läxa. Några påstående var enklare och fanns att hitta ”på raderna” i boken medan andra var svårare och krävde att de hade läst ”mellan raderna” för att kunna enas. Varje bord fick varsin uppsättning av påståendena.
  2. På borden låg ett rött och ett grönt papper. Lapparna låg med den tomma baksidan uppåt och en av eleverna (t.ex. kvadraten i varje grupp) fick i uppgift att börja, t.ex. kvadraterna, läsa upp en lapp.
  3. Alla skulle fundera en liten stund och sedan var det axelkompisen till den som läst lappen som skulle börja att dela med sig av sin åsikt. Därefter fortsatte de laget runt.
  4. När alla uttryckt sin åsikt en gång kunde samtalet fortsätta mer fritt om de inte var överens. Kunde de inte enas fick de lägga lappen mellan det röda och det gröna papperet.
  5. När alla i gruppen var överens om ett påstående, var det nästa elevs tur att läsa upp ett nytt påstående och samtalen fortsatte.
  6. När alla grupper blivit klara, gjorde vi en snabb variant av strukturen Inspireras där grupperna gick från bord till bord för att se hur de andra tänkt. Fanns det någon lapp de inte förstod eller inte höll med om tog de den med sig. Väl tillbaka vid sitt eget bord fick de elever med lappar läsa upp och förklara varför de tagit lappen med sig. Den ”ifrågasatta” gruppen fick möjlighet att förklara hur de tänkt.

Som pedagog har jag stor möjlighet att observera och göra anteckningar under detta arbete. Jag hinner sitta ner och lyssna vid varje bord. Vilken typ av frågor och inlägg görs, hur fungerar arbetet i de olika grupperna, vilka goda exempel ska jag lyfta inför andra och hur är läsförståelsen? Det är ett stort engagemang hos eleverna och alla kommer till tals.

Lämna ett svar