Julhälsning

Ett år är snart till ända och för de flesta av oss väntar nu lite välförtjänt julledighet och vila. Fantastiskt jobbat alla kollegor och tack för att ni läst bloggen och interagerat med oss på sociala medier! Det är så spännande att följa hur ni bygger undervisningsgemenskaper runt om i landet. Vi vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Kurser, föreläsningar och uppdrag

Under året har drygt 500 förskollärare, lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och rektorer gått vår tvådagarskurs i kooperativt lärande. Ca 70 deltagare har även gått steg 2-kursen och fått fler verktyg för att sprida KL på sin skola. Vi hade våra första föreläsningar inriktade mot förskola och förskoleklass vilket var väldigt spännande och givande. Mer info om vårens kurser finns HÄR. Skolor över hela landet har startat upp implementeringsarbeten med workshops, uppdrag och kollegiala träffar. Mer info om detta finns HÄR.

Enkät

Vi genomförde en enkät med de som gått steg 1-kursen för att se om kurserna leder till det vi hoppas: att fler lärare ska komma igång med att använda kooperativt lärande med sina elever. Det är spännande att se att alla som svarat på enkäten jobbar med KL på något sätt idag, många dagligen, oavsett om de gått kurs nu i år eller för mer än ett år sedan. Det är också spännande att se att 45% av dem som svarat på enkäten går på skolor som startat upp ett implementeringsarbete på skolan. Att gå en tvådagarskurs i KL påverkar dig som lärare och ger dig fler verktyg för att skapa en undervisningsgemenskap i dina klassrum.

I enkäten ser vi vissa saker som verkar hjälpa lärare att hålla igång arbetet med KL:

Vad stöttar lärare att implementera KL efter kurs?
Att gå kursen tillsammans med kollegor
Att få dela med sig av det man lärt sig med kollegor efter kursen
Att få stöd och uppmuntran från ledning
Att ha kollegor att planera och reflektera tillsammans med

Facebook

Under hösten har två nya facebookgrupper startats, en för förskola och förskoleklass, en för gymnasiet och vuxenutbildning. Där kan ni som jobbar inom de verksamheterna stötta varandra, dela tips och idéer och diskutera utmaningar. Välkomna! Ni är också välkomna till den stora gruppen för alla: Kooperativt lärande

Ny bok mars 2020!

Vi är glada att kunna meddela att det i mars 2020 kommer en ny bok om kooperativt lärande: Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år – lärande och utveckling genom samarbete. Den beskriver hur du kan arbeta med kooperativt lärande i förskolan och de första åren i skolan – vi ger en teoretisk bakgrund, visar hur du kan använda lärkompisar för att öka gemenskapen, hur du arbetar med samarbetsfärdigheter och ger mängder med praktiska exempel och stöd att komma igång.

Artiklar

Under året har en del tidningsartiklar skrivits om lärare som arbetar med kooperativt lärande. Olåsta artiklar: Örebro Sydvenskan2 Låsta artiklar: Uppsala Malmö Sydsvenskan Barometern Lidköping

HÄR kan du lyssna på Anne, Diana och Sara när de berättar om hur de arbetar med KL.

Mentorsprogram

I facebookgruppen “Kooperativt lärande” har vi aktiverat något som kallas “Mentorskap”. Det är ett program där en mentor och en mentorselev i 8 veckor stödjer varandra att utvecklas inom gruppens intresseområde. För att gå med i programmet ska du först ansöka om att bli antingen en “Mentor” eller “Mentorselev”. Mentor är en lärare med erfarenhet av KL som vill ge sin tid att stödja andra lärare i att utvecklas inom kooperativt lärande. Just i denna stund finns det sex erfarna mentorer som alla gått en kurs i KL och har egen erfarenhet av att använda KL med elever.

Om du är intresserad att prova på KL är detta ett unikt och spännande sätt att få stöd av en erfaren lärare. När du gått med i programmet som Mentorselev ska du därefter kopplas ihop med en Mentor. Därefter skapas automatiskt en särskild grupp i Messenger där Mentorn och Mentorseleven kan samtala, dela bilder/dokument och följa upp det ni lär er om. Deltagandet för både Mentorn och Mentorselev är frivilligt och ambitionsnivå bestämmer ni tillsammans när ni är ihopkopplade. Programmet är tidsbegränsat till 8 veckor från start.

Om du har gått en tvådagarskurs och vill prova på att vara Mentor skickar vi med ett uppdragspaket till dig (skicka ett PM via Facebook till Niclas Fohlin för det). Syftet är att du som Mentor ska kunna stödja en lärare att komma igång med KL och ge stöd i form av tips, uppdrag och samtal.

Obs! En Mentorselev behöver vara verksam lärare med möjlighet för undervisning med elever. För att gå med i mentorsprogrammet går du till gruppen “Kooperativt lärande” och trycker på “Mentorskap” för att sedan skriva en kort info om dig, och vad du vill lära dig om. Du kan även följa denna länk!

Mer info om Facebooks mentorsprogram hittar du här.

Lämna ett svar