Sant eller falskt: Vatten

Gästinlägg av Sara P Torstensson, Krika Bygdeskola

Innan ett arbetsområde avslutas tycker jag att strukturen Sant eller falskt är ett bra sätt att kolla av eleverna kunskaper. Barnen måste förklara hur de tänker, bevisa att de kan veta att det är sant eller falskt samt ibland argumentera för sin åsikt vilket gör att de behöver använda kunskaperna de har om ämnet, i detta fall vatten.

  1. Jag skev många meningar med fakta om vatten och dess egenskaper, ca 16 st/grupp. Varje lärgrupp fick varsin uppsättning.
  2. På borden låg ett rött och ett grönt papper. Lapparna låg i ett kuvert som delades ut och en av eleverna, t.ex. kvadraterna, fick i uppgift att börja läsa upp en lapp.
  3. Alla skulle fundera en liten stund och sedan var det axelkompisen till den som läst upp lappen som skulle börja att dela med sig av sin åsikt. Därefter fortsatte de laget runt.
  4. När alla hade uttryckt sin åsikt en gång kunde samtalet fortsätta mer fritt om de inte var överens. Kunde de inte enas fick de lägga lappen mellan det röda och det gröna papperet.
  5. När alla i gruppen var överens om ett påstående var det nästa elevs tur att läsa upp en ny mening och samtalen fortsatte.
  6. Medan arbetet pågick skickade jag ut en spion från varje grupp som spionerade på hur de andra grupperna lagt sina lappar. Spionen ska smyga runt, vara helt tyst och helst inte upptäckas. Den tar med sig informationen tillbaka till sin egen grupp och gör ev ändringar.
  7. När alla grupper var klara fick en grupp (slumpvald) läsa upp hur de lagt alla sina falska meningar och de andra grupperna fick protestera om de inte höll med. Därefter fick en annan grupp läsa upp alla de sanna meningarna.

Som pedagog har jag stor möjlighet att observera och göra anteckningar under detta arbete. Innan jag observerar brukar jag förbereda ett enkelt protokoll över kunskaper och förmågor jag tittar efter, t.ex. Hur många av begreppen vi bearbetat använder eleven i sina förklaringar? Kan de sätta in begreppen i rätt sammanhang? Kan de motivera och ta ställning till sina åsikter? Då kan jag snabbt kryssa i vilka begrepp de tar upp eller om de underbygger sina resonemang enkelt, utvecklat eller välutvecklat.

Lämna ett svar