Inspireras! Klassificering och geometri i förskoleklass

Vi har arbetat med geometriska former i vår förskoleklass. Vi har lärt oss både namnen på formerna och att beskriva dessa med hjälp av hörn och sida. När vi nu går vidare och ska arbeta med klassificering så ville jag inte lämna geometrin helt och hållet, utan jag valde att ta in detta i klassificeringen med. Först tränade vi på att klassificera oss i klassen efter färg på strumpor, första bokstaven i namnet och efter ögonfärg. Därefter samlades vi på mattan för att gå igenom nästa steg.

Jag började med att visa de former de skulle arbeta med. Jag plockade upp en form och bad eleverna om hjälp att beskriva formen. De beskrev formen både efter färg och form och antal hörn och sidor. Sedan berättade jag att de skulle få sortera dessa former i mindre grupper. Jag betonade också att det finns flera olika sätt att klassificera, det viktigaste är att de alla i gruppen skulle kunna beskriva hur de sorterat.

Därefter delade jag in eleverna i grupper om 3. De fick högen med geometriska former och de fick turas om att dra en form åt gången. När alla former var sorterade fick de träna på att förklara hur de sorterat. Efter en stund pausade jag arbetet och eleverna fick då gå runt till de andra grupperna och titta på och försöka lista ut hur de sorterat sina former. Sedan fick de gå tillbaka till sina grupper. Till sist fick de tillsammans komma på ett nytt sätt att sortera formerna, detta med hjälp av inspirationen de fått från de andra grupperna.

När alla grupper sorterat minst en gång så samlades vi på mattan och grupperna visa för varandra hur de sorterat sina former. Arbetspasset avslutade vi med några rundor av strukturen Hör vi ihop. Eleverna fick hitta den kompis som hade samma antal hörn, samma färg eller samma form.

Lämna ett svar