Struktur: PingPong

Struktur: PingPong är ett enkelt samtalsmönster där alla blir aktiva kring innehållet och får chans att prata och lyssna på en annan person. I pingpong-prat studsar eleverna ord mellan sig, precis som bollen studsar mellan pingisspelarna. När en elev har sagt ett ord måste hen vänta på att den andra säger ett ord innan hen får säga ett till ord. Det gör att eleverna är beroende av varandra och båda behövs på ett tydligt och konkret sätt i samtalet.

PingPong passar bra för att plocka fram förförståelse, i uppstarten av ett nytt område, för att komma på många idéer och för att sätta igång hjärnorna och se till att alla är med på tåget. Målet för paret är att lära sig av varandras tankar och hålla igång “bollen” så länge som möjligt! Det behöver därför vara en fråga/tema/bilder med många möjliga och korta svar. Om någon grupp är tre personer studsar de ord mellan varandra som i rundpingis. Eleverna kan säga “pass” om de inte kommer på nya ord.

  1. Eleverna delas in i par.
  2. Läraren ger ett tema, visar bilder kring ett innehåll eller text.
  3. Eleverna får tänka en kort stund.
  4. Läraren säger “Varsågod att börja!”.
  5. En elev säger ett ord om temat/bilderna/texten.
  6. Den andra eleven säger ett eget ord.
  7. Eleverna studsar ord mellan varandra tills läraren bryter eller tills den utsatta tiden är slut.

Eleverna kan avsluta med att tacka varandra för att de delat sina tankar för varandra. Övningen kan modifieras. T ex genom att korta meningar kan användas utöver ord. Övningen kan även genomföras som en associationslek där eleverna ska associera nya ord från kompisens ord inför varje byte. T ex sol – gul – banan – skal – hårt. Som extra svårighet kan eleverna hålla sig inom ett tema när de associerar till varandras ord. Syftet är att sätta igång tankar, dela ord och skapa förutsättningar för lika delaktighet i ett samtal.

Exempel 1: Inför ett temaområde kring människans påverkan på miljön vill läraren sätta igång elevernas tankar. Läraren placerar eleverna i par och berättar att de på en minut ska ping-ponga så många ord de kan om några bilder. Läraren visar bilderna på projektorn och säger varsågoda. Eleverna studsar ord mellan varandra. Läraren lyssnar på eleverna och bryter efter en minut. Eleverna tackar varandra och gör en high five. Läraren berättar om några ord hen hörde och fortsätter lektionen kring innehållet.

Exempel 2: En årskurs 1 jobbar med bokstaven S. Läraren ber dem tänka på ord som börjar med sssss. Eleverna tänker. Eleverna vänder sig sedan mot sin axelkompis och pingpongar ord på S mellan varandra. Efter en stund bryter läraren och eleverna gör high five. “Vad många ord ni kom på! Jag hörde sol, skatt, snigel, och många fler! Bra jobbat!”

Exempel 3: På en spanskalektion vill läraren att alla ska få träna på att säga och uttala ord som de har arbetat med tidigare. Läraren visar en bild där det händer mycket olika saker och ber eleverna titta på den en stund och tänka på vad de ser på bilden. De får sedan vända sig mot sin arbetskompis och pingponga ord de tänker på när de ser bilden.

Lämna ett svar