Parpromenad

Använder du parsamtal då och då, och vill att eleverna också ska få röra sig? Har du långa lektionspass där det behövs en paus med ett syfte? Vill du ta vara på tiden när eleverna går till och från matsalen/idrottshallen/slöjden? Använd en parpromenad!

En parpromenad innebär att eleverna får en fråga att diskutera under tiden de promenerar tillsammans. Frågan kan ha olika syften. Det kan vara en fråga för att lära känna varandra, behandla lektionsinnehåll, utvärdera eller bearbeta dagen. Parpromenad kan användas som en paus under lektionen för att skapa rörelse och samtidigt bearbeta innehållet, eller som ett sätt att strukturera promenader till matsal eller liknande, vare sig promenaden sker inomhus eller utomhus.

  1. Läraren delar in eleverna i par, antingen redan etablerade lärpar eller tillfälliga par.
  2. Läraren ger struktur för promenaden (t.ex. hur länge de ska promenera, vilken sträcka de ska promenera, om de ska redovisa vad de pratat om efteråt) och sätter eventuellt ett socialt mål (t.ex. att båda får taltid, lyssna på varandra, uppmuntra varandra, stanna i sitt par).
  3. Läraren ställer frågan och ger tanketid.
  4. Eleverna går iväg och samtalar under promenaden.
  5. Eleverna kommer tillbaka och får eventuellt redovisa vad de har pratat om, beroende på vad frågan och syftet är. (Ex: några par kan få dela sina tankar i hela gruppen, de kan berätta för någon annan i klassen, två par kan gå ihop och diskutera vad de gemensamt tycker, eller använda kunskapen inför nästa uppgift)
  6. Läraren ger feedback och uppmuntran kring hur eleverna genomförde parpromenaden.

Genom att använda parpromenader kan vi skapa möten mellan eleverna där de får möjlighet att lära känna varandra, stötta varandra i lärandet och bearbeta skoldagen tillsammans, samtidigt som de får röra sig.

Exempel 1: Som avslutning på en lektion ber läraren eleverna fundera kring vad de har lärt sig om väder och klimat under lektionen. L: “Vad har du lärt dig? Vad tyckte du var intressant? Vad har du frågor? Fundera lite för dig själv.” Efter en stunds tanketid säger läraren: “Jag vill att ni går en promenad på skolgården tilllsammans med er axelkompis. Berätta vad ni lärt er. Se till att båda får chans att prata. Om 10 minuter träffas vi vid klätterställningen. Varsågoda.” Eleverna går ut tillsammans med sin axelkompis och promenerar på skolgården medan de diskuterar vad de lärt sig. De samlas sedan vid klätterställningen. L: “Fundera tillsammans: fick båda chans att prata?” Eleverna viskar och gör sedan tummen upp. L: “Var de någon som hörde något intressant från sin axelkompis, något som ni själva hade glömt eller inte tänkt på?” Några par räcker upp handen. Läraren väljer några par som får dela en spännande tanke från deras samtal. L: “Bra jobbat! Jag såg att ni gick med varandra hela tiden. Tacka din axelkompis för samtalet.” Eleverna tackar varandra och går iväg på rast.

Exempel 2: Två klasser ska besöka ett museum. Dessa klasser träffas inte så mycket över klassgränsen och lärarna vill skapa möten mellan elever från olika klasser. De delar in eleverna i par, en från varje klass. Parens uppgift blir att hälsa på varandra och stanna med varandra tills de kommer till museet. Under promenaden och bussfärden ska de prata om vissa frågor för att lära känna varandra – Vad gillar du att göra på fritiden? Vad är din favoritmat och hur tillagar man den? Om du kunde åka vart som helst i världen vart skulle du åka då och varför? När de kommer fram till museet ber läraren eleverna tacka varandra för samtalet och sällskapet. Under dagen frågar lärarna eleverna då och då vad de lärde sig om sin nya kamrat.

Exempel 3: Under den sista delen av en lång svensklektion ska eleverna få skriva en egen text. Innan detta vill läraren att de dels ska få sträcka på benen, dels få diskutera idéer inför skrivandet. L: “Ni ska strax få gå en parpromenad där ni ska fundera tillsammans vad ni kan skriva er text om. Kom på idéer tillsammans så att ni båda är redo att börja skriva när ni kommer tillbaka. Gå runt båda skolhusen. Jag använder slumpgeneratorn så att ni ser vem ni ska gå med. Varsågoda.” Eleverna ser vem de ska gå med och promenerar runt skolhusen samtidigt som de diskuterar vad de kan skriva om. När paren droppar in i klassrummet påminner läraren att de ska tacka varandra och frågar några om de känner sig redo att börja skriva. Eleverna sätter sig och skriver.

Lämna ett svar