Uppdrag 2: Samarbetsfärdigheter

Detta är uppdrag 2 i en serie av uppdrag för att komma igång med kooperativt lärande i din undervisning. Varje uppdrag har en läsdel, en planera och genomföra-del samt en reflektionsdel – allt för att utveckla dig som pedagog så mycket som möjligt. Uppdragen kan med fördel göras tillsammans med kollegor så att ni kan planera och reflektera tillsammans. Uppdrag 1, Uppdrag 3.

Att arbeta med kooperativt lärande innebär inte att bara använda enkla trix eller strukturer såsom EPA i undervisningen. Det räcker inte för att skapa ett effektivt lärande. Du behöver skapa en samarbetande kultur där eleverna är en resurs för varandra. För att kunna maximera lärandet behöver eleverna utveckla en social kompetens när de lär sig kunskaper och färdigheter. En grundprincip för kooperativt lärande är därför att arbeta med samarbetsfärdigheter integrerat i undervisningen. Det innebär att läraren tar ett ansvar att utveckla elevernas sociala kompetens, stödja elevernas att föra lärande samtal och ge feedback till eleverna så att de utvecklas. Gör gärna uppdraget tillsammans med kollegor och prata om vad din grupp behöver utveckla för samarbetsfärdigheter. Skriv gärna och berätta hur det går, ställ frågor eller kommentera i facebookinlägget (länk).

Läsa

Om du inte har en bok om KL, läs inläggen “Hur samarbetsfärdigheter tränas”, “Samarbetsfärdigheter i praktiken”, “Strategi: T-kort/Y-kort” här nedan.

Reflektera kring följande frågor:

  • Vad fick du för tankar kring att använda sociala mål?
  • Vad tror du att det kan ge att arbeta med samarbetsfärdigheter?
  • Vilka samarbetsfärdigheter behöver dina elever utveckla för att kunna arbeta mer effektivt?

Planera och genomföra

Välj ut ett socialt mål som eleverna behöver utveckla. Planera tillsammans med kollegor hur ni kan lära ut och synliggöra det sociala målet för eleverna i en situation där det stöttar lärandet. Fundera också på hur ni kan observera och ge feedback på hur väl eleverna använder samarbetsfärdigheten samt hur de ska få reflektera kring sin egen insats. Använd gärna denna mall vid din planering!

Reflektera

  • Hur fungerade det för dig och för eleverna? 
  • Vilka effekter såg du på dina elever när ni fokuserade på samarbetsfärdigheter?
  • Varför tror du att det blev som det blev?
  • Vad tar du med dig av det som var bra?
  • Vad, om något, skulle du göra annorlunda idag mot innan du läste och provade detta uppdrag?

Skriv gärna en kommentar när du läst och/eller provat uppdraget med dina elever i detta inlägg på Facebook.

Lämna ett svar