Uppdrag 3: Arbeta i par

Detta är uppdrag 3 i en serie av uppdrag för att komma igång med kooperativt lärande i din undervisning. Varje uppdrag har en läsdel, en planera och genomföra-del samt en reflektionsdel – allt för att utveckla dig som pedagog så mycket som möjligt. Uppdragen kan med fördel göras tillsammans med kollegor så att ni kan planera och reflektera tillsammans. De tidigare uppdragen finner du här: Uppdrag 1 Uppdrag 2

Att använda pararbete är ett enkelt sätt att att initiera stödjande samarbeten mellan elever. Eleverna har bara en annan person att förhålla sig till, de får stort talutrymme och möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter i en trygg miljö. Vid ojämnt antal elever kan några bilda en trio, kanske där någon behöver lite extra stöd eller tycker det är svårt att samarbeta, så att det inte blir för mycket press. Det kan vara bra för vissa elever att få möjlighet att observera och lyssna i början utan för stora krav på interaktioner. I detta uppdrag ska du få testa att strukturera pararbete där elever får möjlighet att stötta varandra kring innehållet.

Läsa

Om du inte har någon böckerna ovan, läs även “Vanliga fallgropar när du börjar jobba i par” och “Samarbete som stöd vid individuellt arbete“. För dig som jobbar med elever i förskola/förskoleklass/åk1 kan du även läsa om “Lärpar i förskolan“.

Reflektera med hjälp av frågorna nedan

  • Vad får du för tankar kring det du läst? 
  • Vad kan det ge att låta elever samarbeta i par? 
  • Vad behöver du tänka på för att stötta samarbetet?
  • När tänker du att du kan använda dig av paruppgifter?

Planera och genomföra

Planera tillsammans med kollegor att använda par i undervisningen. Ni kan använda befintliga långvariga par (lärkompis, axelkompis, superkompis, veckokompis), välja att skapa par för de närmaste veckorna eller skapa tillfälliga par enbart för stunden. Se till att paren behöver varandra i uppgiften. Använd gärna ett gemensamt mål och lär ut ett socialt mål när de arbetar i par. Använd denna MALL som stöd vid planeringen.

Pröva par i din undervisning vid flera tillfällen där det stöttar lärandet och innehållet. Gör justeringar och reflektera kring vad som fungerar och vad du behöver utveckla. Testa gärna liknande uppgifter/upplägg flera gånger så att du lär dig hur det fungerar.

Reflektera

Reflektera med hjälp av frågorna nedan, gärna tillsammans med kollegor.

  • Hur fungerade det för dig och för eleverna? 
  • Hur påverkades elevernas lärande? 
  • Varför tror du det blev som det blev? 
  • Vad behöver du tänka på när du använder par i undervisningen?

Skriv gärna en kommentar kring vad du gjorde och hur det gick i detta facebookinlägg.

Lämna ett svar